inloggen
login  
wachtwoord
onthoud  
zoeken
Stenige biotoop

Hier vind je de planten die goed groeien op kalkrijke en stenige bodem, zoals de Mediterrane kruiden. Bij het aanraken van de planten komt hun zinnenprikkelende geur vrij. 

Kruidachtigen voor stenige biotopen zijn eveneens twee-of meerjarig. Soms zijn het lage (half)heesters. Ze trekken vooral insecten aan.

 

Stenige biotopen onderscheiden zich van andere biotopen door de verhouding tussen bodem en stenig materiaal, en door de extremere omstandigheden voor temperatuur- en waterhuishouding.

De hoeveelheid stenig materiaal heeft een grotere invloed dan het bodemtype (leem, zand-leem, zand).

We delen de mogelijke omstandigheden in vier situaties in waarbij de eerste de minst extreme is, de laatste de meest extreme. Deze situatiebeschrijving vind je terug in de laatste kolom met bijzonderheden. We onderscheiden vier situaties die we A, B, C en D noemen.

 

A.    Een bodem waarin stenen en grind vermengd zijn (bijv. puin van afbraakwerken)

-     Er is sprake van een echte bodem, met een beperkte aanwezigheid van steen en/of grind.

-     De temperatuurschommelingen worden gebufferd door de bodem.

-     De waterhuishouding wordt enigszins gebufferd door de bodem. De bodem heeft een kleine watervoorraad voor de planten.

B.    Een ondiepe bodem op rotsen of steen (bijv. groendaken)

-     De bodem is ondiep, dat betekent dat er weinig substraat is voor de planten en maar een kleine voedselvoorraad.

-     De temperatuurschommelingen zijn groot, de ondiepe bodem kan niet bufferen.

-     De ondiepe bodem kan maar weinig water vasthouden en dus moet de plant een lange periode zonder water kunnen.

C.    Grind of de voegen van verhardingen (bijv. terrassen, paadjes, opritten)

-     Er is nauwelijks een bodem en dus nauwelijks een substraat om in te wortelen. Er is geen voedselvoorraad.

-     Geen bodem betekent ook: geen watervoorraad.

-     De temperatuurschommelingen zijn groot.

-     De plant moet droogte en hitte kunnen doorstaan.

D.    Stapelmuurtjes

-     Er is nauwelijks een bodem,  er zijn geen voedingstoffen.

-     Stapelmuurtjes zijn verticaal, er wordt helemaal geen water meer vastgehouden. De planten moeten extreme droogte aankunnen.

verplichte zoekvelden

bodemsoort
zand
zandleem
leem
klei
steen
veen
licht
zon
halfschaduw
schaduw
vocht
droog
matig
vochtig
wisselnat
zuurtegraad
zuur
neutraal
alkalisch
voedselrijkdom
arm
matig
rijk

 

optionele zoekvelden

eetbaar
inheems (of ingeburgerd)
hoogte
bloemkleur


Vul alle verplichte zoekvelden in en klik op "zoeken".

© Velt vzw, 2008 Uitbreidingstraat 392c, 2600 Berchem - 03 281 74 75 - info@velt.be