Je bent hier:

2020pesticidevrij

Pesticidegebruik buiten landbouw: Nefyto vs. Staat 0/1

Reacties (0)

Sinds november 2017 geldt in Nederland een verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Door dit verbod is het lokale besturen, bedrijven en particulieren niet meer toegestaan om pesticiden te gebruiken op verhardingen en openbaar groen. Dit verbod betreft ook zogenoemde laagrisico-middelen. Tegen dit verbod hadden Nefyto & Artemis, vertegenwoordigers van de gewasbeschermingsindustrie, een zaak aangespannen. Op 17 januari 2019 bevestigde de rechtbank dat het verbod geldig blijft. Nefyto & Artemis bijten in het zand.

Te hoge glyfosaatconcentraties

De argumenten die tegen het verbod werden aangehaald, worden vaak gehoord in gelijkaardige discussies: dat gewasbeschermingsmiddelen een strenge erkenningsprocedure doorlopen, dat het vrije verkeer van goederen wordt belemmerd, dat ook andere stoffen risico’s inhouden. De rechtbank counterde echter de argumenten en handhaaft het verbod.

Velt is verheugd over deze uitspraak. Geert Gommers, onze expert pesticiden, zegt: "De vervuiling van het oppervlaktewater is een doorslaggevende argument bij deze beslissing van de Rechtbank. We hebben oppervlaktewater nodig voor ons drinkwater. In het vonnis lees je dat 5 van de 8 drinkwaterlocaties in 2016 niet voldeden aan de drinkwaternorm door te hoge glyfosaatconcentraties. Glyfosaat werd immers veel gebruikt door particulieren, tuinaannemers en onderhoudsmensen van parken. Het is dus logisch dat de overheid die stoffen tracht te beperken en dat de rechtbank de tegenargumenten van tafel veegt vanwege het algemeen belang.”

Beïnvloeding drinkwaterproductie

Overigens betreft het verbod minder dan 2,5% van de totaal verkochte hoeveelheid werkzame stof: jaarlijks wordt in Nederland ongeveer 10 à 11 miljoen kg actieve stof verkocht, waarvan dus ongeveer 250.000 kg bestemd is voor gebruik buiten de land- en tuinbouw. Zo’n 4 à 17% van de gewasbeschermingsmiddelen die buiten de landbouw worden gehanteerd, spoelen af naar grond- en oppervlaktewater. 60% daarvan komen terecht in het oppervlaktewater en beïnvloeden zo de drinkwaterproductie.

Naast overschrijdingen voor glyfosaat werden in de periode 2013-2017 voor ten minste 6 andere actieve stoffen overschrijdingen van de norm vastgesteld. Het Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieu stelde in 2016 dat ongeveer een kwart van de grondwaterwinningen problemen kent met bestrijdingsmiddelen. Daardoor, concludeert de instantie, is “bij ongewijzigd beleid (…) de beschikbaarheid van drinkwater uit grondwater van goede kwaliteit niet vanzelfsprekend”.

Logisch, niet?

Europa: stem voor gezondheid en tegen glyfosaat

Reacties (0)

Donderdag is alweer een belangrijke dag voor Europa. Dan komt het Standing Committee opnieuw samen om te stemmen over de mogelijke verlenging van de erkenning van glyfosaat. Het belooft spannend te worden, want Europa is verdeeld. Én de tijd dringt. Als er voor 15 december 2017 geen oplossing is, dreigt een scenario waarin niemand goed weet hoe het verder moet. Hoog tijd dus om te kiezen voor de gezondheid van alle Europeanen, niet in het minst voor die van onze kinderen.

Druk opvoeren

Als er donderdag geen akkoord is, verhuist de glyfosaatkwestie terug naar de agenda van de Europese Commissie. Die heeft weinig zin om een standpunt in te nemen. Want ofwel volgt ze de gangbare landbouworganisaties en de pesticidelobby, ofwel geeft ze gehoor aan de vele verontruste burgers. Daarom voert ze de druk op de lidstaten op. Bovendien dreigt Monsanto met een schadeclaim van een miljard euro als er geen akkoord komt. Dat bedrag verdient Monsanto jaarlijks met haar onkruidverdelger Roundup, alleen al in Europa. 

Gezondheid van onze kinderen

De voorbije weken doken er tal van berichten op die de beleidsmakers niet kunnen negeren: kies voor onze gezondheid, niet voor glyfosaat. The Guardian en Le Monde publiceerden een artikel van VN-rapporteur Baskut Tuncak. Die stelt dat het huidige pesticidebeleid een inbreuk is op de rechten van het kind. Kinderen worden blootgesteld aan een cocktail van onkruidverdelgers, insecticiden en fungiciden.

‘De VN-lidstaten hebben een expliciete verplichting om kinderen te beschermen tegen deze schadelijke producten, van besmet voedsel tot verontreinigd water én om veilig te stellen dat kinderen kunnen opgroeien in gezonde omstandigheden.’ En ook nog: ‘Onze afhankelijkheid van schadelijke pesticiden is een kortetermijnoplossing, een verslaving, die het recht op veilig voedsel ondermijnt, evenals de gezondheid van de huidige en toekomstige generaties.’

Grond van de zaak

Eenzelfde signaal vorige week in De Correspondent.‘Glyfosaat maakt onze landbouwgrond zo dood als een pier, terwijl we die net nodig hebben om de voedselproductie veilig te stellen.’ Dat is wat we bij Velt ook al lang verkondigen: de grond van de zaak is de zaak van de grond. Laten we dus nu kiezen voor andere landbouwsystemen, waarbij agro-ecologie naar voren geschoven wordt als dé landbouwvorm van de toekomst. Het is immers een contradictie van jewelste: glyfosaat mag in Vlaanderen niet op onze oprit, maar je vindt het wel terug op ons bord. 

Een ander voorbeeld van kortetermijnvisie is de (ontbrekende) zorg voor insecten. Duits onderzoek bracht aan het licht dat ons insectenbestand met meer dan 75% achteruit is gegaan. En dat in minder dan 30 jaar. Weer wordt met een beschuldigende vinger richting pesticiden gewezen.

Europa, durf vooruitdenken

80% van de Franse bevolking is tegen een verlenging van de erkenning van glyfosaat. Ook Italië strijdt voor een verbod. Komaan, Europa, durf kiezen voor onze gezondheid en een toekomst waarin landbouw, natuur, veilige voedselproductie en transparantie centraal staan. Het moment is er om de geschiedenisboeken in te gaan als de beleidsmakers die kozen voor een landbouwsysteem met toekomstvisie.

Glyfosaat: hoe lang nog op je bord?

Reacties (1)

Opnieuw een belangrijke dag in de glyfosaat-kwestie. Het bevoegde comité van de Europese Unie besprak vandaag de verdere erkenning van glyfosaat. Het nam opnieuw geen beslissing. De tijd dringt, want op 15 december 2017 vervalt de huidige erkenning van glyfosaat, de werkende stof in heel wat veel gebruikte onkruidverdelgers.

Standing Committee, het momentum is er!

Velt, de Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren, betreurt dat de EU een verbod op glyfosaat voor zich uit blijft schuiven. Het momentum is er. ‘Meer dan 1,3 miljoen Europeanen vragen een ban van glyfosaat, er zijn alternatieven voor de particulier voorhanden en biologische landbouwers bewijzen al jarenlang dat glyfosaat overbodig is  voor gezonde voeding’, zegt Barbara Creemers, die voor Velt de campagne 2020pesticidevrij trekt.

Verboden op je oprit, wel nog op je bord

In de praktijk komen we in heel wat Europese lidstaten, waaronder België, ook tot gekke situaties. ‘Je mag glyfosaat als Vlaming niet gebruiken op je oprit en daar zijn we blij mee. Maar tegelijkertijd spuit de gangbare landbouwer naast je woning het onkruid op z’n akker ermee. En blijkt uit onderzoek dat heel wat levensmiddelen resten van glyfosaat bevatten. Je krijgt het via gangbare voeding gewoon mee binnen. Aan zulke situaties komt best zo snel mogelijk een einde en dan is een snelle uitfasering op Europees vlak een cruciale stap.

Wat lag er vandaag op tafel?

De Europese Commissie vroeg deze zomer een verlenging van de erkenning voor glyfosaat met 10 jaar. Hiertegen was er heel wat tegenkanting, zoals gisteren ook al in de resolutie van  het Europees Parlement bleek. Ook al is deze resolutie van het parlement niet bindend, de Commissie hield er rekening mee. Ze presenteerde vanochtend ook een nieuw voorstel op het Standing Committee for Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) voor een verlenging van 5 tot 7 jaar. Dit comité beslist over de verdere erkenning. ‘Positief is dat bevoegd minister Ducarme gisteren liet weten dat België in dit comité tegen de oorspronkelijke verlenging van 10 jaar te stemmen. Dat is nieuw, in vorige comités stemde België hier wel mee in. Nederland blijft achter zulke verlenging staan.’

Wetenschappelijke controverse

Glyfosaat is de actieve stof die voorkomt in bepaalde onkruidverdelgers, oa. Roundup. De stof is omstreden nadat een studie van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) glyfosaat als “waarschijnlijk kankerverwekkend” had beoordeeld. Omdat studies van Europese agentschappen geen bewijs voor die link vonden, wil de Europese Commissie de toelating voor glyfosaat toch verlengen. De onderbouw van die studies ligt echter onder vuur door gelekte documenten van Roundup-fabrikant Monsanto, de Monsanto Papers. Het Europees Parlement pleitte er gisteren nog voor dat de EU alleen nog publiek beschikbare, peer reviewed wetenschappelijke studies mag gebruiken voor de risicoanalyse van stoffen zoals glyfosaat.

Hoe zit het nu met glyfosaat?

Reacties (0)

Toen de eerste ongewenste planten hun kopjes boven de aarde staken, begon ook dit jaar weer de discussie over de schadelijkheid van pesticiden. Velt trekt de kar van de campagne 2020pesticidevrij en discussieert dus graag mee. Tegen 2020 willen wij immers alle pesticiden uit de winkelrekken én aan iedereen tonen hoe het anders kan.

Monsanto in opspraak

Dit voorjaar kreeg de pesticidediscussie een ietwat vreemde, maar positieve wending. In de Verenigde Staten bereidt een rechter immers een rechtszaak voor tegen pesticidegigant Monsanto, bekend van de meest gebruikte onkruidverdelger RoundUp, op basis van glyfosaat. Uit heel wat interne mails van Monsanto leidde de rechter af dat het bedrijf wetenschappers had ingehuurd om hun handtekening te plaatsen op documenten waaruit blijkt dat glyfosaat niet kankerverwekkend zou zijn. In Vlaanderen was het een onderzoeksjournalist van het magazine Mo* die de kat de bel aan bond, maar de grote nieuwsredacties lieten het nieuws een hele tijd gewoon liggen.

Tot de Vlaamse krant De Standaard uitpakte met de beruchte Monsanto Papers. De zaak kwam in een stroomversnelling en voordat de week om was namen twee ministers drastische besluiten. Vlaams Minister van Milieu Joke Schauvliege wil op 26 april het gebruik van glyfosaat in Vlaanderen, minstens tijdelijk, verbieden. Haar federaal collega van Landbouw, minister Borsus, overklaste dat voornemen een dag later door te zeggen dat hij – handelend vanuit het voorzorgsprincipe – het op de markt brengen en het gebruik van alle herbiciden voor particulieren wil verbieden. Het gaat dus niet alleen om herbiciden op basis van glyfosaat.

http://www.velt.nu/sites/files/content/articles/2020pesticidevrij.jpg

Nieuwe wetten?

Intussen zijn we bijna drie maanden verder. De voornemens van de minister worden op dit moment door de bevoegde administratie grondig onderzocht. Op de Adviesraad van het Nationaal Actieplan Pesticiden van 19 mei communiceerde de administratie dat tegen eind 2017 de nodige Koninklijke Besluiten klaar zijn. Zij vormen het wettelijke kader om dit alles afdwingbaar te maken. In de praktijk wil dat zeggen dat de Vlaming momenteel nog producten op basis van glyfosaat kan kopen en gebruiken. Vanuit Nederland kijken wetgevers geïnteresseerd mee hoe België dit aanpakt. Het kan een mooi voorbeeld kan zijn voor hen en andere Europese landen.

Echte alternatieven

En de consument? Die gaat twee kanten op. De ene groep hamstert nog snel een voorraad RoundUp voor een aantal jaren bij elkaar. De andere groep is wel degelijk wakker geschud door de berichten rond pesticiden en gaat op zoek naar alternatieven. In die zoektocht komen ze vaak huis-, tuin- en keukenmiddeltjes als azijn, zout en bleekwater tegen. Voor Velt is het duidelijk: deze producten hebben ook neveneffecten en we raden ze af als alternatief om onkruid te vernietigen.

Velt zet in op échte alternatieven. We maakten daarom een brochure Tuinieren zonder pesticiden. Hierin gaat de aandacht naar preventieve tips: vermijd onbedekte grond en zet de juiste plant op de juiste plaats. Beperk je oprit, paadjes en terras tot het absolute minimum. Veeg elke week je terras of paadjes en voorkom zo dat er ongewenste planten gaan groeien. Verander ook je kijk op onkruiden en ga er bijvoorbeeld eens mee aan de slag in de keuken.


Download gratis de Velt-brochure

'Tuinieren zonder pesticiden'Download gratis de Velt-brochure

'Tuinieren zonder pesticiden'


Groen lachen met de actualiteit rond pesticiden?

Actueler dan ooit is de eco-comedyshow die Low Impactman Steven Vromman speciaal voor Velt en de campagne 2020pesticidevrij maakte. Een uur lang neemt hij immers pesticiden, RoundUp, glyfosaat en Monsanto op de korrel. Hij gaat met het publiek op zoek naar de smoezen waarmee tuiniers hun pesticidegebruik verantwoorden. Tegelijkertijd geeft hij er op zijn eigen, komische manier een draai aan, waardoor je niet anders kunt dan ‘groen’ lachen. Train alvast je lachspieren en smeer je stem: meezingen met het Monsanto-protestlied is toegestaan!

Als afdeling kun je de Smoestuinier aan een voordelig tarief boeken. En waarom niet je jeugdhuis, milieuadviesraad of andere bevriende vereniging overtuigen om samen de Smoestuinier te organiseren? Alle voorwaarden, details en suggesties om van deze show een topavond te maken krijg je via [email protected] of +32 (0)3 287 80 94

(C) Foto's: Natasja Verwimp, Barbara Creemers en Pieter Maes

Huis-, tuin- en keukenmiddeltjes tegen onkruid: geen goed idee

Reacties (28)

Heel wat tuiniers gaan nu op zoek naar een goedkoop en milieuvriendelijk alternatief voor pesticiden en komen zo terecht bij huis-, tuin- en keukenmiddeltjes. “Maar deze middeltjes inzetten tegen onkruid is geen goed idee”, zegt Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt. “Het is schadelijk voor de natuur. Borstelen, harken of heet water gebruiken zijn veel betere alternatieven.”

Waarom geen azijn?

Herbiciden op basis van azijnzuur zijn schadelijk voor waterorganismen. Daarom mag je ze niet gebruiken in de buurt van waterlopen, afvoerputjes en riolen. Azijn is ook schadelijk voor bijen. Om hen en andere bestuivende insecten te beschermen, mag je producten met azijn niet gebruiken in de buurt van planten in bloei.

Deze voorschriften maken het in de praktijk quasi onmogelijk om herbiciden op basis van azijnzuur (en ook azijn) in te zetten zonder ongewenste neveneffecten. Bovendien overleven goed ontwikkelde eenjarige en meerjarige planten vlotjes één behandeling met azijn. Je moet het dan ook regelmatig gebruiken om onkruid weg te krijgen.

Waarom geen zout?

Als je regelmatig zout gebruikt, dan krijg je een verzilting van de bodem. Gevolg: alleen zoutminnende planten overleven en het aantal plantensoorten daalt. Zout zorgt trouwens voor een fysiologisch droog milieu, ook al is er geen sprake van werkelijke droogte. Het stapelt op in de bodem, waardoor je een vorm van bodemvervuiling krijgt.

Waarom geen javel?

"De actieve stof van javel is natriumhypochloriet. Deze stof is zeer giftig voor al het leven in water en de bodem. Voor jezelf is het ook schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid. Sterk af te raden, dus.”

Waarom geen waspoeder?

"Van waspoeders zijn er een aantal neveneffecten gedocumenteerd, bv. biologische afbreekbaarheid en de  impact op waterorganismen. Deze resultaten kan je echter niet zomaar extrapoleren naar het gebruik van waspoeder als onkruidbestrijder. Op dat moment gebruik je het product rechtstreeks op de bodem en komt het rechtstreeks in oppervlakte- en grondwater terecht. Dat is niet hetzelfde als via de afloop van je wasmachine die ‘theoretisch alleszins’ loost in de riool en zo naar het afvalwaterzuiveringsstation stroomt.

Ingrediënten met schadelijke neveneffecten zijn bv. LAS, de witmaker perboraat, gebruikte parfums, bewaarmiddelen, solventen en waterontharders. Enkel door onze was te doen, komt er volgens Test Aankoop in Europa jaarlijks 3.100 kg van deze schadelijke ingrediënten het oppervlaktewater in. 

Velt raadt daarom het oneigenlijk gebruik van waspoeders als onkruidbestrijder af."

Wat zijn de alternatieven?

Wil je het onkruid weg? Er zijn heel wat alternatieven zonder ongewenste bijwerkingen. Vooral het voorkomen van onkruidgroei is belangrijk:

  • Beperk daarom de oppervlakte van je terras, oprit en paadjes. Maak je terras bijvoorbeeld niet groter dan nodig is.
  • Zet planten op plaatsen waar anders onkruid zou groeien
  • Borstel of hark regelmatig
  • Verwijder onkruid manueel met een hak of krabber
  • Heet water uit de keuken (van bv. aardappelen) kun je over onkruid gieten
  • Of je kunt het ook verwerken in heerlijke recepten ;-)

 


Download gratis de Velt-brochure

'Tuinieren zonder pesticiden'Download gratis de Velt-brochure

'Tuinieren zonder pesticiden'


 

Een stap in de richting van een pesticidevrije wereld

Reacties (1)

Minister van Landbouw Willy Borsus wil de herbiciden voor privégebruik in België verbieden. Velt, de vereniging voor ecologisch leven en tuinieren, juicht dit besluit toe. “Het is een eerste, goede stap in de richting naar een pesticidevrije wereld’, zegt Barbara Creemers, die bij Velt de campagne 2020pesticidevrij leidt. “Maar we zijn er nog niet!”

Uitverkoop

Met de campagne 2020pesticidevrij wil Velt dat tegen 2020 iedereen kan genieten van groen, zonder zich zorgen te maken over de aanwezigheid van pesticiden. “Dat eerst alle gewesten van ons land het gebruik van glyfosaat verboden, was alvast een goed begin”, licht Barbara toe. “Dat minister Borsus gisteren het moedige idee lanceerde om ook de verkoop van glyfosaat te verbieden, en bij uitbreiding alle chemische herbiciden, insecticiden en fungiciden die mogelijk schadelijk zijn voor onze gezondheid, is een enorme stap vooruit."

"We juichen dit plan dan ook toe en roepen de minister op om snel werk te maken van een streng wettelijk kader dat ook rekening houdt met voorraden in winkels, opdat die niet in de uitverkoop worden gezet.”

Bioproducten

Om naar een pesticidevrije wereld te gaan, moeten we echter nog heel wat stappen nemen. “Vandaag is er bijvoorbeeld nog geen verbod voor de professionele sector. Landbouwers mogen glyfosaat en andere pesticiden nog gebruiken. We maken ons ook ongerust over de drift waardoor bij een beetje wind percelen naast gangbare landbouwpercelen al een vlaag pesticiden over zich heen krijgen."

"Dat Boerenbond klaagt ‘er is geen alternatief voor glyfosaat’ doet ons echt fronsen: Biologische landbouwers en tuinders bewijzen elke dag dat het kan zonder pesticiden. We roepen dan ook alle consumenten op om te kiezen voor biologische producten en zo de bioboeren elke dag het signaal te geven dat ze goed bezig zijn. Zo tonen ze samen –boer en consument-  de weg naar dat andere landbouw- en voedselsysteem waarvoor Velt ijvert samen met Voedsel Anders.”

Europa

“Laat ons ook niet uit het oog verliezen dat Europa nog moet beslissen over de vergunning van glyfosaat. Al 700.000 Europeanen tekenden de petitie BanGlyphosate. We hopen dat het gedurfde signaal van België ook de Europese leiders doet inzien dat een verbod in de hele EU nodig is.”

Ontdek de alternatieven

Het grote werk begint nu pas: de burger-consument overtuigen en begeleiden om anders, ecologisch tewerk te gaan op de oprit en in de tuin. Minister Schauvliege heeft gelijk als ze zegt: ‘Er zijn veel alternatieven voor de particulier.’ Maar die moeten dan wel gekend zijn en gepromoot worden. Velt vraagt zoveel mogelijk mensen zich te outen als pesticidevrij tuinier door een tuinbordje uit te hangen ‘Ik tuinier met respect voor plant en dier’. Het eerste weekend van juni kan iedereen die vragen heeft over ecologisch tuinieren gaan kijken hoe ecotuiniers onkruid in hun tuin aanpakken. Vind een ecotuin in je buurt via www.ecotuindagen.nu.

(C) Foto's: Natasja Verwimp, Pieter Maes en Barbara Creemers

Een verbod op pesticiden voor particulieren tegen 2020 in de pijplijn?

Reacties (0)

Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, en Bond Beter Leefmilieu zijn tevreden dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor een afbouwscenario voor het gebruik van pesticiden door particulieren. Dat blijkt uit het recente MINA- en SALV-advies over het nieuwe Belgisch actieplan pesticiden. "Dat is een kans voor mens en milieu. Hopelijk durven de Vlaamse en Belgische ministers de stap te zetten”, zegt Geert Gommers, expert pesticiden van Velt.

Publieke raadpleging

Op 9 februari startte de Belgische overheid een publieke raadpleging over een nieuw actieplan 2018-2022 om de impact van pesticiden te verminderen. Joke Schauvliege, Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw, vroeg hieromtrent een advies aan de Milieu- en Natuurraad (MINA) en de Strategische Adviesraad Landbouw & Visserij (SALV). Vanuit haar expertise over pesticiden werd Velt afgevaardigd door Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu, de verenigingen die de belangen van natuur en milieu in deze Vlaamse Adviesraden ter harte nemen.

Maatschappelijk draagvlak is er

Het advies werd door SALV en MINA begin april bekrachtigd. Velt, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Bioforum Vlaanderen en een brede waaier van maatschappelijke organisaties vragen een verbod voor het gebruik van pesticiden voor particulieren tegen 2020. Tegelijkertijd vragen ze extra inspanningen zodat buren, wandelaars, fietsers geen hinder ondervinden van een spuitende landbouwer, bijvoorbeeld een verbod op spuiten bij windsnelheden van meer dan 3 beaufort. “Dit advies illustreert de brede maatschappelijk vraag om milieu en gezondheid prioritair te stellen”, stelt Geert Gommers.

Verder verloop

De adviezen werden net afgeleverd aan minister Schauvliege. “We hopen dat zij een grote stap zal nemen om de impact en het gebruik zelf van pesticiden te laten dalen”, zegt Gommers. "Ongeveer de helft van de Vlamingen tuiniert reeds zonder pesticiden. Zij tonen dat een verbod op particulier gebruik tegen 2020 realistisch is.”

Waarom is Michiel boos en verdrietig?

Reacties (2)

Het afgelopen jaar startten we de campagne 2020pesticidevrij. Die werpt haar eerste vruchten af: de eerste verdelers zijn bereid om schadelijke producten uit hun gamma te halen, dankzij ons actieve lobbywerk. We eisen de garantie op een gezonde leefomgeving. Zonder pesticiden! Uit recente onderzoeken blijkt dat pesticiden onze gezondheid ernstig aantasten.

Zonder jouw hulp halen we onze doelstelling niet: tegen 2020 Michiel en alle andere kinderen in een pesticidevrije tuin laten spelen. We hebben jouw gift nodig. Steun ons vandaag, zodat we morgen verder werken aan een wereld zonder pesticiden.


Steun de campagne 2020pesticidevrij van Velt

Wil ook jij een pesticidevrije wereld? Geef een gift aan Velt of word lid.

Geef een gift

 

 


Vertel je vrienden en familie waarom Michiel en heel veel andere kinderen boos zijn

(C) Foto: Barbara Creemers, filmpje: Viewz

Opiniestuk: spuiten

Reacties (1)

Spuiten is de enige optie. Als je niet elke dag op je knieën onkruid wil zitten plukken, kun je niet anders dan herbiciden gebruiken. Handschoenen dragen is niet nodig, hoor. Maar nee, zolang je kinderen niet van de grond eten, mogen ze daar gerust spelen nadat je gespoten hebt. Het beste effect heeft het als je het in een gieter vermengt en dan uitgiet. Om de zeven dagen eens spuiten, dan houd je alles onkruidvrij.

Flesje pesticide cadeau

Ziehier een bloemlezing van enkele antwoorden van verkopers in tuincentra tijdens onze mystery shopping. Negen Velters trokken er begin deze zomer op uit om te testen in welke mate de tuincentra zich aan de nieuwe regels houden. Sinds begin dit jaar moeten ze immers actief communiceren over de alternatieven voor chemische onkruidbestrijding en de klanten de nodige veiligheidsmaatregelen uitleggen. Velt is uiteraard blij met die nieuwe regels, maar nam toch de proef op de som door de onwetende consument te gaan spelen in dertig tuincentra, verspreid over Vlaanderen en Brussel. Voorlopig niet in Nederland, omwille van de specifieke Belgische wetgeving. Al horen we dat de adviezen in de Nederlandse tuincentra evenmin ecologisch zijn.

De resultaten liggen grotendeels in de lijn van onze verwachtingen. In de meeste winkels mist de wettelijk verplichte communicatie elk doel, als ze al zichtbaar is. Bij een concrete vraag naar advies over wat te doen bij onkruid, horen we van alle verkopers hetzelfde: spuiten, spuiten en blijven spuiten. In een Brico-vestiging vonden we zelfs een dubieuze koppelverkoop: bij een pesticidespuit kreeg je een klein flesje RoundUp cadeau. Stel je eens voor wat een heisa er zou ontstaan als de tabaksindustrie zou besluiten om bij elk verpakking lucifers een pakje sigaretten mee te geven? Nog groter was onze verbazing toen we in twee winkels nog een fles van het intussen verboden Zapper onder de toonbank kregen aangeboden.

"Publicitaire stunt"

Phytofar, de belangenorganisatie van producenten van pesticiden, reageerde door ons onderzoek af te schilderen als een publicitaire stunt en roept op tot evaluaties door neutrale instanties op basis van transparantie. Als dat zou betekenen dat inspecteurs van de FOD Volksgezondheid op bezoek gaan bij de tuincentra en zij hierdoor fytolicenties kunnen intrekken, dan zijn we het voor één keer eens met de industrie. Ook de vereniging van Tuincentra reageerde, maar wel met een uitgestoken hand, die wij graag beantwoorden met gesprekken en eventuele samenwerking.

Al onze mystery shoppers kwamen verontwaardigd terug van hun rondje tuincentra. Als spuiten de enige optie is die naar voren wordt geschoven, is het nog erger gesteld dan we dachten. We laten ons hier echter niet door ontmoedigen, maar zijn gesterkt in de overtuiging dat onze campagne 2020pesticidevrij echt nodig is. Dus we blijven onverminderd actie voeren! Jij ook?

Barbara Creemers
Campagnecoördinator 2020pesticidevrij

(C) Foto: Natasja Verwimp

Velt lanceert gloednieuw tuinbordje

Reacties (6)

Tuinier jij ook zonder pesticiden? En ben je net zoals Michiel en Victor fier op je gezonde en ecologische tuin? Laat het je buren, vrienden en voorbijgangers in de straat weten.

Geef ons nieuwste tuinbordje een mooie plaats in je tuin. Zo toon je aan iedereen dat jij met respect voor plant en dier tuiniert. Én zo steun je ook onze campagne 2020pesticidevrij, waarmee we tegen 2020 alle pesticiden uit de Vlaamse en Nederlandse winkelrekken willen krijgen.

Bestel nu je tuinbordje voor slechts €9,50 via onze webwinkel.

(C) Foto's: Barbara Creemers

Sponsors

https://www.natuurtuinen-deburggraeve.be/natuurtuinen-ecologische-tuinaannemer

Boeken van Velt

Ontvang Seizoenen

In ons 2-maandelijks magazine vind je alles over ecologisch tuinieren, koken en leven.

Word lid en ontvang Seizoenen

Waarom Velt-lid worden?

  • Ontvang het tijdschrift Seizoenen
  • Geniet van korting op Velt-boeken en bij samenaankopen
  • Krijg korting in ruim 150 bio- en ecowinkels en webshops.

Word lid