Het gebruik van bestrijdingsmiddelen zoals insecticiden en fungiciden heeft een doorslaggevend negatief effect op wilde planten- en diersoorten in de Europese akkerbouwgebieden.

In een onderzoek van Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, en acht andere Europese universiteiten komt naar voren dat een verdubbeling van de agrarische productie leidt tot een halvering van het aantal wilde plantensoorten. Kevers en broedvogels gaan er met een derde op achteruit. Tegelijkertijd met de intensivering van de landbouw nemen de kansen voor biologische bestrijding af.


Voor meer informatie over dit onderwerp kan je terecht op de website van Wageningen UR