Je bent hier:

Grootfruit

Hoe plant je een fruitboom?

Reacties (0)

Planten doe je maar een keer, dus maak er je werk van. Plant op het juiste moment, zorg dat je boom voldoende ruimte heeft en zie toe op een goede nazorg.

Het juiste moment

Fruitbomen kun je planten van november tot eind maart, wanneer ze in rust zijn. De beste periode is november, na het vallen van het blad. Perziken en abrikozen vormen hierop een uitzondering. Deze bomen plant je pas in maart omdat de jonge bomen vorstgevoelig zijn. Kies voor het planten een rustige, bewolkte dag. Vermijd vorst en plant nooit na dagen van onophoudelijke regen wanneer de bodem volledig met water verzadigd is.

Hoeveel ruimte hebben ze nodig?

Neem de plantafstand ruim genoeg. Het heeft geen zin om een fruitboom te planten die dan later over onvoldoende ruimte beschikt. Een fruitboom die je jaarlijks zeer kort moet terugsnoeien, is niet gelukkig en levert weinig vruchten op. Let op, deze plantafstanden variëren naargelang de fruitsoort. Een hoogstam walnoot wordt meer dan 15 m breed, terwijl een hoogstam perzik maar 8 m breed wordt.

  Hoogstam Halfstam Laagstam Leifruit Fruithaag Kolomboom
Plantafstand/breedte 8 a 12 m 5 a 8 m 2 a 4 m 0,4 a 2 m 0,5 a 1 m 0,3 a 0,4 m

Hou je buren te vriend

Bij het planten van bomen en struiken in je tuin, moet je rekening houden met een aantal wettelijke regels. Tenzij je met je buren een andere overeenkomst hebt, mag je een boom niet dichter dan 2 m van de erfgrens planten. Voor een haag geldt een minimale afstand van 0,5 m tot de erfgrens. Plant je samen met de buren een haag op de erfgrens of gaan ze akkoord met een boom op een kleinere afstand, leg de overeenkomst dan voor alle zekerheid schriftelijk vast. Zo is er later geen discussie mogelijk. Zelfs als je de wettelijke afstanden respecteert, is het toch een goed idee om je plannen even met je buren te bespreken.

De put graven

Net voor het planten, graaf je een put waarin de wortels van het plantgoed voldoende ruimte hebben. Het plantgat zal dan ongeveer 50 x 50 x 50 cm groot zijn.  Controleer met een spade tot op ongeveer 70 cm of er een storende laag van stenen of een verdichte laag aanwezig is. Die moet je verwijderen of doorbreken met een spitvork.  Plant je een laagstam in een klei- of zandbodem? Meng dan twee emmers compost door de uitgegraven grond.

Een jonge boom heeft nood aan steun

In het plantgat plaats je eerst een steunpaal en daarna de fruitboom om beschadiging aan de wortels te voorkomen. Zet de steunpaal ongeveer 10 cm van de boom aan de kant van de overheersende windrichting (doorgaans ten westen). Zo blaast de wind de boom van de paal weg en ontstaan er minder schuurwonden. Drijf de steunpaal in de grond, Voor hoog- en halfstammen verwijder je de palen na drie of vier jaar. Laagstammen hebben hun hele leven lang steun nodig, dus je verwijdert hem nooit.

Planten

Zodra de paal er staat, knip je bij de fruitboom de wortels af die beschadigd zijn bij het rooien. Spreid de overige wortels goed uit over het plantgat. Plant de boom altijd iets hoger dan gewenst want zodra de aarde zich zet, zakt de boom enkele centimeters.  Net boven de wortels vind je doorgaans een knobbel (entknobbel).  Plaats deze entknobbel nooit onder de grond! Anders vormt de bovenstam wortels en krijg je een heel andere boom dan dat je kocht!  Bij het opvullen van het plantgat, schud je de fruitboom licht op en neer zodat de aarde zich tussen de wortels verspreidt.  Trap na het opvullen de aarde zeer lichtjes aan. Doe dit steeds voordat je water geeft.

 

Bijna klaar

Om af te werken bind je ten slotte de fruitboom aan de steunpaal vast met behulp van een boomband. Gebruik hiervoor een brede en elastische band. Bind de band in een achtvorm zodat de boom niet tegen de paal schuurt en span hem niet te hard aan om insnoering te voorkomen.  Na het planten dien je ongeveer een volle of een halve emmer water toe. Vergeet het ras en de info over de onderstam niet op te schrijven.

Foto's: Jolijn Degrande


Nog meer tips voor je fruittuin?

Prachtige bloesems in de lente en heerlijke vruchten in de herfst. Elke tuin verdient een fruitboom. Maar welke boom past bij jou en je tuin? En hoe zorg je voor je boom en een lekkere oogst? Je ontdekt het allemaal in het Velt-boek Appel, peer en meer.

Appel, peer en meer is nu verkrijgbaar voor slechts € 25 (als Velt-lid, of € 30 als niet-Velt-lid) via onze webwinkel of lokale Velt-afdelingen.
 

> Bekijk het inkijkexemplaar

> Bestel je exemplaar van Appel, peer en meer

 

 

Breng een mulch aan onder je fruitboom

Reacties (5)

Voor de ecologische teelt van fruit is een gezonde bodem een sleutelelement, maar hoe maak en houd je de bodem onder je fruitboom gezond? Breng een mulch van bladeren, snoeiafval of compost aan onder je fruitboom. 

Door de bodem te bedekken met een dunne lage organisch materiaal stimuleer je het bodemleven en verbetert de vochtvoorziening. Bovendien is een mulch een ideale voedingsbron voor je fruitboom en voorkom je competitie met de ondergroei.

Welk organisch materiaal?

Niet alle organisch materiaal is even geschikt om aan je fruitboom toe te dienen. De verhouding tussen bruin en groen materiaal moet juist zijn. Bruin materiaal (zoals zaagsel, snoeihout, boomschors, stro en droge bladeren) bevat relatief veel koolstof. Groen materiaal (zoals gras, vers en droog tuinafval, keukenresten en kippenmest) bevat relatief veel stikstof. Een fruitboom heeft voldoende koolstof – bruin materiaal – nodig.

Een goede compost voor de fruitboom bevat bijvoorbeeld dubbel zoveel bruin materiaal als de ‘klassieke’ compost voor de moestuin. Maak dus een aparte composthoop met meer bruin materiaal zoals zaagsel, snoeihout, boomschors, stro en droge bladeren. Of meng desnoods extra bruin materiaal door de compost die je voor de moestuin maakte.

Ook bladeren en jong snoeihout zijn uitstekende voedingsbronnen voor je fruitboom. Oud snoeihout houd je daarentegen beter voor je stoof, dat bevat dan weer te veel koolstof. Vind je niet voldoende bladafval en jong snoeihout in je tuin? Dan kun je ook steeds houtsnippers aankopen. Geef hierbij de voorkeur aan houtsnippers van loofhout en vermijd schors en zaagsel met een te hoog koolstofgehalte.

Let op! Zorg ervoor dat de stambasis bij het mulchen altijd vrij blijft. Breng de compost en de houtsnippers dus niet tot aan de stam. Zo vermijd je schimmelinfecties en schade aan de stam door woelmuizen. Ook de entknobbel moet altijd vrij blijven. De mulch mag je onder de hele boomkroon verspreiden.

Hoeveel voer je op?

Een fruitboom heeft niet veel voeding nodig. Laat je het bladafval en het snoeihout onder je boom liggen, dan onttrek je enkel voedingstoffen wanneer je fruit oogst. De afvoer is hierbij gering.

 • Voor een laagstam voer je ongeveer een kleine emmer compost of twee emmers houtsnippers op.
 • Voor een halfstam heb je een halve kruiwagen compost of anderhalve kruiwagen houtsnippers nodig.
 • Voor een hoogstam anderhalve kruiwagen compost of vierenhalve kruiwagens houtsnippers.

Omdat jonge fruitbomen tijdens de groei veel stikstof nodig hebben, mag je ze zolang ze groeien (laagstam: 1 à 4 jaar, halfstam: 3 à 7 jaar en hoogstam: 5 à 12 jaar na aanplant) ongeveer een derde meer toedienen.

Wat is het beste tijdstip?

Breng het organische materiaal vroeg in het voorjaar (maart) op. Dit is het moment dat de bodem langzaam op gang komt en concurrerend onkruid best onderdrukt wordt.


Deel dit artikel met je vrienden


(C) Foto's: Jolijn Degrande

Snoei je een jonge, volwassen of oude fruitboom?

Reacties (0)

Associeer jij snoeien vooral met het inkorten van takken? Dat is niet helemaal juist, want takken moeten ook vaak in hun geheel weg. Inkorten of wegnemen? Het soort snoei hangt nauw samen met de levensfase van je fruitboom.

Het inkorten van takken stimuleert de groei. Dus dat doe je vooral bij jonge of juist zeer oude bomen. Bij volwassen bomen neem je takken daarentegen vaak helemaal weg. Een te sterke groei is in die levensfase immers niet gewenst want dan is fruitproductie het belangrijkst.

De snoeifilosofie verandert dus volgens de leeftijd van je fruitboom.

Bij jonge bomen pas je vormsnoei toe

In zijn eerste jaren moet een fruitboom niets anders doen dan goed groeien. Vruchten zijn op dat moment nog niet van belang. De boom moet enkel groot en stevig worden zodat hij later veel vruchten kan dragen. Je geeft daarom de prioriteit aan de ontwikkeling van enkele robuuste en goedgeplaatste gesteltakken.

De groei van deze jonge takken stimuleer je door ze tijdens de eerste winters stelselmatig in te korten. Denk dus niet dat een jonge boom eerst veel moet groeien voor je mag snoeien. Nee, jij moet de groei stimuleren. Snoeien doet groeien! Bij een laagstam hou je de vormsnoei 1 à 4 jaar aan, terwijl je hiermee bij een halfstam 3 à 7 jaar doorgaat en bij een hoogstam 5 à 12 jaar.

Bij volwassen bomen pas je onderhoudssnoei toe

Eenmaal je boom zijn stevig geraamte heeft, is hij klaar om lekkere vruchten te dragen. Liefst zo veel mogelijk of toch zeker zo lekker mogelijk. In deze fase komt het er dus op neer de fruitproductie te verzorgen. Zorg voor voldoende licht en lucht in de boom en zoek het goede evenwicht tussen groei en bloei.

Oud vruchthout heeft al zoveel fruit gedragen dat het uitbuigt en onderaan de tak hangt waar het de boomkruin verdicht. Dit neerhangend vruchthout neem je tijdens de zomer en/of winter helemaal weg. Je knipt het af aan de basis. Door het verwijderen van het oude hout, valt er meer licht in de boomkruin en kunnen nieuwe scheuten ontstaan die weldra ook vruchten zullen dragen.

De onderhoudssnoei is vrij eenvoudig. Doe je het goed en regelmatig, dan kan deze periode van relatief eenvoudige snoei lang doorgaan.

Bij oude bomen pas je verjongingssnoei toe

Als je fruitboom oud is, wordt de boomkroon rigide, het vruchthout is kort en vertakt en er groeien weinig nieuwe scheuten. Je boom gaat zijn laatste levensfase in, maar niet getreurd...

Door een goeie verjongingssnoei kun je de fruitboom een nieuwe groei-impuls geven waardoor het vruchthout zich nogmaals vernieuwt. Hiervoor neem je alle dode, zieke en oude takken weg en kort je de dikke gesteltakken in zodat hergroei gestimuleerd wordt.

Het inkorten van gesteltakken tijdens de verjongingssnoei is een drastische ingreep en niet alle vruchtsoorten zijn hiertegen evengoed bestand. Pitvruchten hebben een sterk regeneratievermogen, maar steenfruit heeft dat een stuk minder. Pas verjongginssnoei dus met enige voorzichtigheid toe. Neem zeker nooit meer dan twintig procent van de volledige boomkruin weg.


Elke tuin verdient een fruitboom

Appel, peer en meer helpt je bij de keuze van boomvorm en fruitsoort. Met een greep uit de lekkerste rassen voor de ecologische tuin. Je ontdekt waar een boom het liefst staat en hoe je de bodem verzorgt. Met behulp van tekeningen en praktische tips gidst dit boek je door de snoei.

Kortom, een inspirerend sfeer- en doeboek voor de beginnende tuinier én gevorderde fruitliefhebber.

 

> Bekijk het inkijkexemplaar

> Bestel je exemplaar voor slechts € 25

 

Appel, peer en meer: het nieuwe fruitboek van Velt

Reacties (2)

Prachtige bloesems in de lente en heerlijke vruchten in de herfst. Elke tuin verdient een fruitboom! Maar welke fruitboom past bij jou en je tuin? En hoe zorg je voor een lekkere oogst?

Appel, peer en meer helpt je bij de keuze van boomvorm en fruitsoort. Met een greep uit de lekkerste rassen voor de ecologische tuin. Je ontdekt waar een boom het liefst staat en hoe je de bodem verzorgt. Met behulp van tekeningen en praktische tips gidst dit boek je door de snoei.

Kortom, een inspirerend sfeer- en doeboek voor de beginnende tuinier én gevorderde fruitliefhebber.

Hoe Appel, peer en meer bestellen?

Appel, peer en meer telt 192 pagina's en is verkrijgbaar voor slechts 25 euro voor Velt-leden (29,90 euro voor niet-Velt-leden). Je kunt Appel, peer en meer bestellen via onze webshop of via de lokale Velt-afdelingen.

Van appelpers tot snoeiles

Reacties (1)

Appel, peer en meer, het gloednieuwe Velt-boek over grootfruit, is vanaf deze week beschikbaar. En bij tal van Velt-afdelingen wordt je honger naar fruit nog eens extra gestild met activiteiten over fruitbomen snoeien, fruit telen, proeven, oogsten en verwerken.

Antwerpen

Limburg


Heb je een rijke oogst? Weet je niet goed wat je met al je groenten en vruchten moet doen? Heel wat Velt-afdelingen organiseren activiteiten om de oogst te verwerken en te bewaren: van appels persen tot zurkool of wijn maken.

Ook in jouw buurt? Ontdek het snel in onze activiteitenkalender.


Oost-Vlaanderen

Vlaams Brabant

West-Vlaanderen

Nederland


Appel, peer en meer: fruitbomen in de tuin

Prachtige bloesems in de lente en heerlijke vruchten in de herfst. Elke tuin verdient een fruitboom! Maar welke fruitboom past bij jou en je tuin? En hoe zorg je voor een lekkere oogst?

Appel, peer en meer helpt je bij de keuze van boomvorm en fruitsoort. Met een greep uit de lekkerste rassen voor de ecologische tuin. Je ontdekt waar een boom het liefst staat en hoe je de bodem verzorgt. Met behulp van tekeningen en praktische tips gidst dit boek je door de snoei. Kortom, een inspirerend sfeer- en doeboek voor de beginnende tuinier én gevorderde fruitliefhebber.

Beschikbaar vanaf eind oktober. Je kunt nu al het boek bestellen voor slechts €25 (voor Velt-leden, of €29,90 voor niet-Velt-leden), zo ben je zeker van je exemplaar.

 

 

(C) Foto: Swa De Heel

 

Welke fruitboom past in een kleine stadstuin?

Reacties (10)

Steeds meer mensen wonen in de stad en daar is een tuin doorgaans een stuk kleiner dan op het platteland. Geen nood, want zelfs in de allerkleinste stadstuin of op een balkon kun je een fruitboom plaatsen. Uiteraard moet je je aan de beperkte ruimte aanpassen, maar een stedelijke omgeving brengt ook wat voordelen met zich mee.

In de stad is het bijvoorbeeld altijd enkele graden warmer dan op het platteland. De fruitbloesems lopen er dus minder risico op vorstschade. Zeker als het fruit tussen muren staat en goed tegen koude wind beschermd is. In de stad kun je dus vorstgevoelige rassen planten of een exotischere fruitsoort uitproberen, zoals een perzik of abrikoos.

Welke boomvorm?

Fruitbomen met zwakke onderstammen zijn ideaal voor de kleine stadstuin. Plant een laagstam (2 tot 3 m diameter) alleen of in een groepje. Ga voor leifruit als je het wat strakker wil (en je voldoende snoeikennis hebt) of een fruithaag (1 m diameter) als je veel rassen op een kleine oppervlakte wil variëren. Heb je een heel klein balkon? Dan bestaan er ook kolombomen (0,3 m diameter).

Wil je graag verschillende hoogteniveaus in je tuin? Dan kun je ook een half- of hoogstam planten in je tuin. Houd wel rekening met de groeisterkte van de fruitboom. Kies een fruitboom die in je tuin voldoende ruimte heeft om volledig te ontwikkelen. Kan hij dat niet, dan moet je hem regelmatig terugsnoeien. Dat kost niet alleen veel tijd, je doet er ook de boom geen plezier mee. 

  

De groeisterkte van een fruitboom is afhankelijk van de fruitsoort. Als half- of hoogstam nemen kweepeer, pruim, perzik en abrikoos het minst ruimte in (halfstam: 5 m diameter, hoogstam: 8 m diameter). Wil je een half- of hoogstam appel-, peren- of kersenboom? Vraag dan de groeisterkte na bij de kweker, want die varieert nogal naargelang het ras dat je kiest. De diameter varieert van van 5 tot 8 m voor een halfstam en van 8 tot 12 m voor een hoogstam. Een walnoot past minder in een kleine stadstuin, hij neemt immers veel ruimte in (hoogstam: tot 15 m diameter).

Denk ook aan de buren als je een hoogstam plant. Bezorgt je hoogstam hen niet te veel schaduw? Kun je overhangende takken vermijden? Vallen er veel bladeren over de muur? Je kunt natuurlijk de oogst delen, dat verzacht altijd de gemoederen!

Plaats voor één of meerdere bomen?

Past er maar één boom in je tuin of op het balkon? Kies dan een zelfbestuivende fruitboom. Zo’n boom kan vruchten vormen met stuifmeel van dezelfde boom. Kweeperen, krieken, perziken, abrikozen en mispels zijn zelfbestuivende fruitsoorten. En ook van andere fruitsoorten vind je zelfbestuivende rassen (bijvoorbeeld Discovery of Santana voor appel, Conference of Beurré Hardy voor peer, Queen Victoria voor pruim, Lapins voor kers). Deze zijn ideaal voor een kleine stadstuin.

Andere fruitbomen doen aan kruisbestuiving en vormen enkel vruchten als ze bestoven worden door het stuifmeel van eenzelfde fruitsoort, maar een ander fruitras. In je tuin heb je dan van één fruitsoort steeds twee bomen van een verschillend ras nodig. Zet je bijvoorbeeld een Doyenné du Comice peer in je tuin, dan heb je een ander perenras als bijvoorbeeld Beurré Hardy nodig voor de bestuiving. Anders vormt de Doyenné du Comice geen peren.

Stel nu dat je een kruisbestuivende fruitboom wil en toch maar plaatshebt voor één boom. Dan kun je eventueel met je buren overleggen om samen rassen te planten die elkaar bestuiven. Of overweeg een duoboom waarbij twee verschillende fruitrassen op één boom geënt zijn. De bloesems van deze twee rassen kunnen elkaar bestuiven en vormen vruchten. Let wel op want zo’n duoboom vraagt wel wat aandacht. Als één van de twee rassen zeer sterk groeit, dan zal dit ras de boom overheersen. Houd dit nauw in de gaten en corrigeer met gepaste snoei.


Appel, peer en meer

Meer weten over fruitbomen in de tuin? Ons nieuwste fruitboek 'Appel, peer en meer' vertelt je alles over de ecologische teelt van fruitbomen en bespreekt hoe je een goede fruitoogst kunt behalen door aantastingen te vermijden via preventie.

In dit boek krijg je een o.a. antwoord op volgende vragen:

 • Hoe plant je een fruitboom?
 • Welke fruitboom past in een kleine tuin?
 • Welke rassen zijn het minst ziektegevoelig?
 • Hoe moet je een fruitboom snoeien?
 • Hoe kun je de oogst spreiden en bewaren?

Beschikbaar vanaf eind oktober. Je kunt nu al het boek bestellen voor slechts €25 (voor Velt-leden, of €29,90 voor niet-Velt-leden), zo ben je zeker van je exemplaar.


(C) Foto's: Jolijn Degrande

Tijd voor de zomersnoei

Reacties (0)

Vanaf begin juli tot begin september is het tijd voor de zomersnoei. Zodra de lengtegroei van de nieuwe scheuten gestopt is (als de eindknop gevormd is), mag je met de zomersnoei beginnen. En je kunt ermee doorgaan tot een maand voor het vallen van het blad. Daarna hebben snoeiwondes nog genoeg tijd om voor de winterrust te genezen. Wanneer je ook snoeit, doe het in ieder geval bij droog weer.

Steenvruchten snoei je in de zomer

Kersen-, pruimen-, perziken, abrikozen en walnotenbomen snoei je in de zomer. In de winter is het risico immers te groot dat de beruchte loodglansschimmel (Chondrostereum purpureum) je boom via de snoeiwonden infecteert.  

Over het algemeen worden steenvruchten niet echt intensief gesnoeid. Ze ontwikkelen van nature een open kruin en de vernieuwing van het vruchthout gebeurt meestal vanzelf. Zodra de bomen een goede vorm hebben (zie ‘Snoei je een jonge, volwassen of oude fruitboom?’), beperk je het snoeien dus tot het weghalen van takken die hinderen.

Voor een perzik ligt dit echter anders. Omdat perziken enkel bloemknoppen aanleggen op eenjarig hout, is een zeer regelmatige onderhoudssnoei aanbevolen. Door het oude vruchthout regelmatig weg te snoeien, stimuleer je de ontwikkeling van nieuwe scheuten binnenin de boom. Je kunt er ook voor kiezen om steenvruchten iets vroeger te snoeien, in de lente, net na de bloei. Als je dan snoeit, stimuleer je de groei van je boom meer dan wanneer je in de volle zomer snoeit.


Pitvruchten snoei je in de zomer om de groei te remmen

Appel-, peren- en kweeperenbomen mag je zowel in de winter als in de zomer snoeien. Kies voor de zomersnoei als je de scheutgroei in je boom wilt remmen. Takken die je op dat moment wegneemt, zullen niet terug groeien en er ontstaat geen waterlot rond de snoeiwonden. In de zomer is de groei van de takken immers gestopt en de neerwaartse sapstroom domineert.

Naast het groeiremmend effect is het vlotte wondherstel een andere belangrijke reden om in de zomer te snoeien. Fruitbomen zijn in de zomer, in tegenstelling tot in de winter, immers nog actief, waardoor ze snoeiwonden veel sneller afgrendelen. Door het groeiremmend effect is de zomer het ideale moment om:

 • een te sterk groeiende fruitboom te snoeien,
 • de wortelopslag aan de stambasis te verwijderen,
 • het waterlot rond snoeiwonden weg te nemen,
 • te sterk verticaal groeiende takken te verwijderen,
 • zieke takken weg te nemen.

Omgekeerd geldt natuurlijk dat je beter niet in de zomer snoeit als je de groei van je fruitboom wil stimuleren. Voor de vormsnoei (zie ‘Snoei je een jonge, volwassen of oude fruitboom?’) bij jonge bomen wacht je dus beter tot in de winter. 


Fruit in eigen tuin

Prachtige bloesems in de lente en heerlijke vruchten in de herfst. Elke tuin verdient een fruitboom! Maar welke fruitboom past bij jou en je tuin? En hoe zorg je voor een lekkere oogst? Het Velt-boek Appel, peer en meer helpt je bij de keuze van boomvorm en fruitsoort. Met een greep uit de lekkerste rassen voor de ecologische tuin. Je ontdekt waar een boom het liefst staat en hoe je de bodem verzorgt. Met behulp van tekeningen en praktische tips gidst dit boek je door de snoei.

Appel, peer en meer telt 192 pagina's en is verkrijgbaar voor slechts 25 euro voor Velt-leden (29,90 euro voor niet-Velt-leden). Je kunt Appel, peer en meer bestellen via onze webshop of via de lokale Velt-afdelingen.

 

 

Welke titel krijgt ons nieuwste fruitboek?

Reacties (46)

Onze collega Jasmien heeft bijna alle teksten voor ons nieuwste fruitboek klaar. Een jaar lang heeft ze aan dit boek over fruitbomen gewerkt en het resultaat mag er zijn. Je mag je verwachten aan heel veel informatie over het zelf ecologisch kweken en oogsten van heerlijk fruit.


De 5 finalisten...

De voorbije weken lanceerden we een oproep om een titel en ondertitel voor dit boek te bedenken. Heel veel fruitliefhebbers raakten hierdoor geïnspireerd, want we ontvingen meer dan 200 suggesties. Hieruit hebben we 5 mogelijke winnaars geselecteerd:

 • Fruit uit eigen tuin: van boom tot bewaren
 • Appel, peer en meer: fruitbomen in de tuin
 • Fruitig en fris: fruitbomen in de tuin
 • Het groot fruitboek: van boom tot bewaren
 • Fruit met pit, steengoed! – fruitbomen in de tuin

Wat is jouw favoriet? Stem via onze Facebook-pagina. Heb je geen Facebook? Maak dan hieronder in een reactie je keuze bekend. Met de 3 titels met de meeste stemmen gaan we verder aan de slag om onze definitieve keuze te maken.


Over dit boek

Het Grootfruitboek (voorlopig titel) vertelt je alles over de ecologische teelt van fruitbomen en bespreekt hoe je een goede fruitoogst kunt behalen door aantastingen te vermijden via preventie.

http://www.velt.nu/sites/files/content/afbeeldingen/boekzoektnaam.jpeg

In dit boek krijg je een antwoord op o.a. volgende vragen:

 • Hoe plant je een fruitboom?
 • Welke fruitboom past in een kleine tuin?
 • Welke rassen zijn het minst ziektegevoelig?
 • Hoe moet ik een fruitboom snoeien?
 • Hoe kan ik de oogst spreiden en bewaren?

 Het Grootfruitboek is beschikbaar vanaf eind oktober. Je kunt nu alvast je exemplaar reserveren via onze webwinkel.

(C) Foto: Jolijn Degrande

Snoeien we grootfruit altijd het best in de winter?

Reacties (0)

De winter is het tijdstip bij uitstek waarop iedereen zijn snoeischaar bovenhaalt. Maar is dat wel het goeie moment om te snoeien? De traditie om in de winter te snoeien halen we van vroeger bij de boeren. Zij snoeiden louter in de winter omdat dit het enige moment was waarop ze tijd hadden, niet omdat dit voor de boom het beste was. Het goeie snoeitijdstip voor je fruitboom varieert en is afhankelijk van de vruchtsoort en van het doel van de snoei.

Steenvruchten (zoals kersen, pruimen en notelaar) snoei je bijvoorbeeld altijd in de zomer, na de oogst. In de winter snoei je deze bomen nooit om besmetting met loodglansschimmel (Chondrostereum purpureum) te voorkomen. Pitvruchten (zoals appels en peren) verdragen zowel winter- als zomersnoei. Het beste snoeitijdstip voor  appel en perelaars is dan afhankelijk van het doel van de snoei, want de reactie van je boom op winter- en zomersnoei is verschillend. En elk snoeitijdstip heeft zijn eigen voordelen.

Wintersnoei

Als je fruitbomen in de winter snoeit, stimuleer je de scheutvorming. Takken die je inkort, zullen vertakken en sterk terug groeien, terwijl er rond de snoeiwonden van de scheuten die je wegneemt waterlot of sterk verticaal groeiende scheuten ontstaan. De scheutvorming is vooral interessant voor jonge of juist zeer oude bomen die goed moeten groeien. Hoe vroeger je snoeit in de winter, hoe sterker de groeistimulans.

Eén van de belangrijkste redenen om voor wintersnoei te kiezen, is het goeie overzicht bij kale bomen. Je kunt de boomstructuur goed bestuderen en makkelijk zien waar snoeiwerk nodig is. In de zomer, in een boom vol bladeren, verlies je het overzicht op de structuur van je boom volledig.  Doordat er in de winter geen bladeren aan de takken hangen, is er bovendien minder snoeiafval. 

Wintersnoei kan van december tot maart. Van zodra alle bladeren van de boom zijn gevallen tot wanneer de knoppen uitlopen, maar vermijd snoei bij strenge vorst. 

Zomersnoei

Als je in de zomer snoeit, rem je de scheutvorming. Takken die je wegneemt in de zomer zullen niet terug groeien en er ontstaat geen waterlot rond de snoeiwonden. Een heel belangrijke reden om in de zomer te snoeien is het vlotte wondherstel. Fruitbomen zijn in de zomer, in tegenstelling tot in de winter, actief waardoor ze de wonden beter afgrendelen.

Een andere reden om voor zomersnoei  te kiezen, zijn de extra voedingstoffen die beschikbaar komen voor de rijpende vruchten door takken met bladeren weg te snoeien. Bovendien valt er zo ook meer licht op de vruchten. In de zomer zie je duidelijk waar meer lichtinval in de boomkruin nodig is en haal je er makkelijk die takken uit die voor  te veel schaduw zorgen.

Zomersnoei kan van ongeveer half juli tot half september. Van zodra de lengtegroei van nieuwe scheuten gestopt is (als de eindknop gevormd is) totdat de bladeren vallen. Let op, je hoeft het zeker niet bij één snoeimoment te houden. Ingrijpende snoeiwerken kan je spreiden over  de winter en de zomer.  Nog belangrijk, welke periode van het jaar je ook snoeit: snoei bij droog weer! Als het regent is het risico op infectie van de snoeiwonden veel groter.

(C) Foto's: Jolijn Degrande


Op zoek naar nog meer tuintips?

Zelf gezonde groenten kweken of een verrassende ecologische tuin creëren die een bron van verwondering is en een thuis voor wilde dieren en planten? Bij Velt ontdek je hoe je dat doet.

Tal van publicaties en vormingen én ons boeiend ledentijdschrift Seizoenen (zie hieronder) maken je wegwijs om bewust en ecologisch te leven. En dankzij je steun help je ons om samen werk te maken van een milieuvriendelijke wereld zonder pesticiden.

Welke voordelen krijg je als Velt-lid?

 • Je krijgt een leuk welkomstpakket opgestuurd
 • Ons tijdschrift Seizoenen valt zes keer per jaar in je brievenbus
 • Je kunt onze boeken bestellen tegen een flink verlaagde prijs
 • Je krijgt een grote korting op je bestelling tijdens de Velt-zadenactie in het najaar
 • Op vertoon van je lidkaart krijg je korting in ruim 100 bio- en ecowinkels
 • Bij je lokale afdeling staan er vaak gezellige activiteiten op het programma
 • Je ontvangt tweewekelijks onze nieuwsbrief: vol praktische tuin- en keukentips

Sponsors

Boeken van Velt

Ontvang Seizoenen

In ons 2-maandelijks magazine vind je alles over ecologisch tuinieren, koken en leven.

Word lid en ontvang Seizoenen

Waarom Velt-lid worden?

 • Ontvang het tijdschrift Seizoenen
 • Geniet van korting op Velt-boeken en bij samenaankopen
 • Krijg korting in ruim 150 bio- en ecowinkels en webshops.

Word lid