Je bent hier:

Kippen

Kippen en warm weer: wat te doen?

Reacties (2)

Het is puffen geblazen bij dit warme weer. Niet alleen voor ons, maar ook voor je kippen. Hoe zorg je ervoor dat deze beestjes zich kiplekker voelen bij extreme temperaturen? Velt geeft een aantal praktische tips. Meer vind je er terug in ons kippenboek Kippen in de tuin.

1. Zorg voor voldoende en vers water

Een belangrijk onderdeel van de voeding van kippen is vers water. In normale omstandigheden hebben ze tweemaal zoveel water nodig als voer; dat is ongeveer een kwart liter (250 ml) per kip per dag. Hennen die veel leggen, hebben meer water nodig.

Bij hoge temperaturen kan de behoefte aan water gemakkelijk verdubbelen, waardoor je op deze warme dagen snel aan 400 à 500 m per kip per dag zit. Zet de drinkbak ook buiten, in de schaduw.

2. Zorg voor voldoende beschutting

Heb je bomen en struiken staan in je kippenren? Voor kippen heeft dit groen meer dan één voordeel. Het biedt namelijk schaduw en zo een heerlijk rustplekje op warme zomerdagen. Ook hokken op poten (van 60 tot 80 centimeter hoogte) zorgen in de zomer voor een extra schaduwplaats die je kippen op prijs stellen.

Beschutting voor je kippen

3. Sluit je kippen 's nachts niet op in het hok

Met temperaturen van meer dan 30 graden wordt het binnenin het kippenhok bijzonder warm en kan het even duren vooraleer het voldoende is afgekoeld. Laat daarom het luikje open staan en geef je kippen zo de kans om ’s nachts buiten te rusten. En wat met vossen in de buurt? Met een vosveilige ren (zie hieronder) hoef je je geen zorgen te maken!


Meer weten over kippen houden?

Kippen in de tuinVan de keuze van het ras, over de huisvesting, het gedrag, kippenvoeding en de voortplanting tot een lekker eitje: Kippen in de tuin geeft je uitvoerig – maar helder – alle informatie die je nodig hebt om te genieten van een toom vol gezonde kippen.

Ontdek met Kippen in de tuin dat je kippen zich helemaal in hun nopjes voelen als je hen ecologisch vertroetelt. Een goed geventileerd hok met comfortabele zitstokken, een ruime ren met een groene uitloop, gevarieerde keukenrestjes en biologisch geteelde granen houden je kippen in prima conditie. In ruil voor je optimale zorgen krijg je van je kippenkroost bijna elke dag een handvol kakelverse eitjes cadeau!

Kippen in de tuin telt 196 pagina’s en kost slechts 19,50 euro voor Velt-leden (22 euro voor niet-Velt-leden). Bestel het boek via de webshop van Velt of via de lokale afdelingen. Klik hier om het boek te bestellen.
                

Kippen en warm weer: wat te doen?

Hoe kippen ophokken of afschermen?

Reacties (13)

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) verplicht vanaf vandaag particulieren in heel België om hun kippen op te hokken of af te schermen. Dit om contact tussen pluimvee en overvliegende vogels te vermijden. Het FAVV interpreteert dat strikt: je moet er voor zorgen dat er geen enkel risico is dat overvliegende vogels met je kippen in contact komen.

Kippen zitten graag buiten

Kippen die het gewoon zijn om overdag buiten in een grote ren rond te lopen, plots in een klein hok houden, is zoveel als ze in een gevangenis steken. Frisse lucht, de eerste zonnestralen, vers groen, voldoende scharrelruimte,… Het zijn zaken die ze plots moeten missen.

Nochtans zijn kippen sterke dieren die tegen veel kunnen: een beetje rot voedsel, geen probleem. Vrieskou, daar scharrelen ze rustig in rond. Maar als je hun vrijheid afneemt worden ze overgevoelig. Ze kunnen tegenover elkaar agressief en wreed zijn. Daarom heeft het geen zin om alle kippen zomaar in een hok te duwen. Geef hen dus ruimte buiten, ook al is het maar een deel van hun normale ren.

Enkele tips

Veel mogelijkheden zijn er niet voor de ecologische kippenliefhebber. Hieronder geeft Geert Gommers, diensthoofd kennis bij Velt en auteur van het kippenboek ‘Kippen in de tuin’, enkele tips:

 • Maak een afdak aan het hok, en sluit het af met kippengaas. De kippen hebben een beperktere ren, maar kunnen toch nog buiten. Je kan dat vergelijken met een pergola aan een woning, Op die manier worden de kippen afgeschermd van overvliegende vogels.
 • Overspan de buitenren met zeil. Een beperkte ren zonder hoge struiken of bomen kun je overspannen met een zeil. Goed vastmaken is de boodschap, anders blaast de wind het bouwsel snel om. Dit kun je niet in een ren met hoge struiken of bomen.
 • Zet de voederbak binnen en scherm de drinkbak buiten af. De voederbak van een kip staat beter in het hok, de drinkbak staat meestal buiten. Dit omdat kippen morsen tijdens het drinken en anders de strooisellaag in het hok nat zou worden. Ideaal is dus om de drinkbak onder het afdak buiten te plaatsen.
 • Bezorg de kippen afleiding. Om te voorkomen dat stress snel de kop opsteekt, zorg je voor afleiding om de opgehokte kippen bezig te houden. Bijvoorbeeld door ze extra stro te geven. Of door het ophangen van wortelen, kolen of maïskolven. Speelgoed, zoals houten blokjes, zorgt ook voor verstrooiing.

Ophokken: een kortzichtige oplossing

Velt stelt zich de vraag waarom kippen geen griepvaccinatie krijgen. "Praktisch gezien is het niet moeilijk", stelt Geert Gommers. "Het vaccin kan toegediend worden via het drinkwater of via een prik. De moeilijkheid is om een juist vaccin te ontwikkelen. Net zoals bij het griepvirus bij mensen zijn er verschillende virustypes. Het is dus niet eenvoudig om een doeltreffend vaccin te bekomen, onmogelijk is het echter niet."

Waarom krijgen kippen geen vaccinatie? "Onder druk van een aantal landen, waaronder België, kiest Europa voor een niet-vaccinatiebeleid tegen heel wat besmettelijke ziekten. Als kippen niet gevaccineerd zijn dan zijn ze volledig vrij van het virus en hebben ze een hogere gezondheidsstatus. En dat betekent betere exportmogelijkheden voor de kippenhouders", zegt Geert Gommers. "Economie boven dierenwelzijn, en daar zijn onze kippen nu het slachtoffer van."

(C) Foto: Velt

Oef, geen ophokplicht van kippen van particulieren

Reacties (2)

Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, is verheugd dat minister van Landbouw Willy Borsus particulieren niet verplicht om hun kippen op te hokken. Tegelijkertijd vraagt Velt om een ander beleid, met preventieve vaccinaties tegen besmettelijke ziektes zoals vogelgriep, te ontwikkelen.

Het FAVV formuleerde vandaag verplichtingen en aanbevelingen voor professionele en particuliere kippenhouders als preventieve bescherming tegen vogelgriep. Het ophokken van pluimvee wordt verplicht voor professionele pluimveehouders. Deze verplichting geldt niet voor particulieren. Particuliere kippenhouders wordt wel met aandrang gevraagd om contact tussen kippen en wilde vogels te voorkomen. Geert Gommers, diensthoofd kennis bij Velt en auteur van het boek ‘Kippen in de tuin’, legt uit hoe je best omgaat met deze maatregelen.

Hoe contact met wilde vogels voorkomen?

 • Dat kan door kippen binnen te houden. Maar kippen die normaal in een grote ren buiten lopen en plots in een klein hok moeten leven, raken overgevoelig. Als je hun vrijheid afneemt, dan kunnen ze agressief worden en zelfs elkaar beginnen doodpikken.
 • De buitenren overspannen met gaas is een andere optie. Bij een grote ren met bomen en struiken, de natuurlijke biotoop van een kip, is dat echter niet haalbaar.
 • Iedereen – ook particulieren – wordt verplicht om kippen binnen eten en drinken te geven. De voederbak van een kip staat sowieso beter in het hok, de drinkbak niet. Dit omdat kippen morsen tijdens het drinken en anders de strooisellaag in het hok nat zou worden. Ideaal is dus om een drinkbak onder het afdak buiten te plaatsen.

Waarom niet vaccineren?

Velt stelt zich vragen waarom kippen geen griepvaccinatie krijgen. “Praktisch gezien is het niet moeilijk”, stelt Geert Gommers. “Het vaccin kan toegediend worden via het drinkwater of via een prik. Maar het probleem is wel om een juist vaccin te ontwikkelen, want net zoals bij het griepvirus bij mensen zijn er veel typen waar behoorlijk wat ‘genetical shift and drift’ mogelijk is. Het is dus niet eenvoudig om een doeltreffend vaccin te bekomen, maar onmogelijk is het niet.”

Maar wat is dan de hoofdreden waarom kippen geen vaccinatie krijgen? “Die is economisch. Onder druk van een aantal landen heeft Europa gekozen voor een niet-vaccinatiebeleid tegen heel wat besmettelijke ziekten. Als kippen niet gevaccineerd worden, zijn ze volledig vrij van het virus en hebben ze een hogere gezondheidsstatus. En dat betekent betere exportmogelijkheden voor de kippenhouders.”

Dit verklaart de strikte maatregelen. “In de nadagen van de vogelpestcrisis in 2005 werd geopperd om in de toekomst vaccinatie, bijvoorbeeld in een zone rond een besmet bedrijf, toe te passen. Nu, meer dan tien jaar later, is daar nog niets van in huis gekomen. Deze beleidskeuze is een gevolg van de evolutie waarbij de kip of het ei vooral als economisch object beschouwd wordt. Het welzijn van de kippen schiet er bij in, ook nu weer, bijna twee jaar na gelijkaardige toestanden in november 2014."

(C) Foto: Velt

Hoe onderscheid je een biologisch ei van een scharrelei?

Reacties (0)

Als je eieren koopt, kun je kiezen uit verschillende kippenhouderijsystemen. De gestempelde code op het ei duidt aan uit welk systeem het afkomstig is. Zo weet je meteen of je een biologisch ei, een scharrelei of een ei van hennen met een vrije uitloop hebt gekocht.


Wat staat er op je ei?

 • 0: bio
 • 1: vrije uitloop
 • 2: scharrel
 • 3: verrijkte kooi

Antwoord: links is het scharrelei, rechts het biologisch ei. Verklaring:


Wat zijn de verschillen?

-> Verrijkte kooien

De klassieke legbatterijen zijn al enkele jaren verboden in Europa en werden vervangen door verrijkte kooisystemen. De legkippen moeten beschikken over een kooioppervlakte van minstens 750 cm² per kip (ongeveer 13 kippen/m²).

De kippen hebben een beperkte nestruimte, een met strooisel bedekte ruimte en een zitstok.  Dit systeem blijft echter een kooi waar (te) veel kippen zijn samengehokt en de dieren weinig ruimte hebben voor soorteigen gedrag. Op termijn zal dit dan ook verboden worden.De legbatterijkip

-> Scharreleieren

Scharrelkippen leven in een stal, die zodanig uitgerust is dat alle legkippen beschikken over minstens 1 nest per 7 legkippen en een oppervlakte van 250 cm² bedekt met strooisel per kip. De bezetting mag niet meer dan 9 legkippen per m² bedragen. 

-> Eieren van hennen met vrije uitloop

Kippen uit vrije uitloop leven in een stal. Hun woonst is vergelijkbaar met een scharrelbedrijf maar ze hebben 8 uur per dag over een vrije uitloop in open lucht. Deze uitloop moet grotendeels begroeid zijn (met gras bijvoorbeeld) en een oppervlakte van 4 m² per hen beslaan.

-> Biologische eieren

Biologisch opgekweekte leghennen eten biologisch voer. Tenminste 20% van het voeder is afkomstig van het eigen bedrijf of van een ander biologisch bedrijf uit de regio. Per stal mogen maximum 3000 dieren worden gehouden met maximum 6 dieren per m².

De stallen moeten voorzien zijn van minstens 1 nest per 7 leghennen. Een derde van de staloppervlakte moet bedekt zijn met strooisel. De vrije uitloop bedraagt minstens 4m² per leghen. 


Of eitjes uit je eigen tuin....

Uiteraard kun je ook zelf kippen kweken. Zorg dan voor voldoende groene (scharrel)ruimte voor je kippen. Een buitenruimte van 5 m2 per kip is een minimum. Wil je de kippen echter een altijd groenblijvende ren geven, dan voorzie je een oppervlakte van 10 tot 25 m2 per dier.

 • Alles over kippen kweken lees je trouwens in ons boek 'Kippen in de tuin' (bekijk hieronder het inkijkexemplaar).

(C) Foto's: Pieter Maes en Velt

Kippen houden: hoe doe je dat?

Reacties (1)

Van de keuze van het ras, over de huisvesting, het gedrag, kippenvoeding en de voortplanting tot een lekker eitje: Kippen in de tuin geeft je uitvoerig – maar helder – alle informatie die je nodig hebt om te genieten van een toom vol gezonde kippen.

Vol met praktische tips

Ontdek met Kippen in de tuin dat je kippen zich helemaal in hun nopjes voelen als je hen ecologisch vertroetelt. Een goed geventileerd hok met comfortabele zitstokken, een ruime ren met een groene uitloop, gevarieerde keukenrestjes en biologisch geteelde granen houden je kippen in prima conditie. In ruil voor je optimale zorgen krijg je van je kippenkroost bijna elke dag een handvol kakelverse eitjes cadeau!

Bestellen

Kippen in de tuin telt 196 pagina’s en kost 19,50 euro voor Velt-leden. Bestel het boek via de webshop van Velt of via de lokale afdelingen.

Kippen in de tuin

Sponsors

https://www.natuurtuinen-deburggraeve.be/natuurtuinen-ecologische-tuinaannemer

Boeken van Velt

Ontvang Seizoenen

In ons 2-maandelijks magazine vind je alles over ecologisch tuinieren, koken en leven.

Word lid en ontvang Seizoenen

Waarom Velt-lid worden?

 • Ontvang het tijdschrift Seizoenen
 • Geniet van korting op Velt-boeken en bij samenaankopen
 • Krijg korting in ruim 150 bio- en ecowinkels en webshops.

Word lid