Je bent hier:

Overige

Open brief aan minister

Reacties (0)

In het internationale Jaar van de Bodem schrijft BioForum Vlaanderen een open brief aan Minister van Landbouw Joke Schauvliege. De biologische landbouw wordt in Vlaanderen nog altijd stiefmoederlijk behandeld, zeker nu er stevig bespaard wordt op het Strategisch Plan Bio.


Geachte Mevrouw de minister,

Het zijn uitdagende tijden voor een minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Het goede nieuws? Met enkele goed overwogen maatregelen kan u meerdere keren scoren en zowel voor een meer veerkrachtige landbouw kiezen als voor een schoner leefmilieu.

De Duitse Heinrich Böll-stichting zet u op weg met zijn bodematlas, waarover de Standaard vorige week nog berichtte. Die bevat enkele zeer sterke waarschuwingen. Volgens de Stichting verliezen we elk jaar wereldwijd 24 miljard ton aan vruchtbare bodem. Naast de verstedelijking en ontbossing liggen slechte landbouwtechnieken aan de oorzaak: industriële veeteelt, de teelt van gewassen voor biobrandstoffen of het overvloedig gebruik van meststoffen. Dat laatste draagt trouwens niet eens in aanzienlijke mate bij tot de opbrengst van de grond. 

"Ondanks het feit dat chemische kunstmest wordt gebruikt, groeien de oogsten niet zo snel als verwacht. Biologische landbouw stimuleert bodemorganismen en verbetert de bodemvruchtbaarheid op lange termijn - iets wat minerale kunstmeststoffen niet doen." - Heinrich Böll-Stichting, Bodematlas 

Agro-ecologische landbouw

Enkele jaren geleden concludeerden meer dan vierhonderd wetenschappers wereldwijd dat vooral agro-ecologische landbouw een cruciale rol zal spelen in de voedselvoorziening van een steeds grotere wereldbevolking (IAASTD-rapport). En ook Olivier De Schutter pleit al jaren voor een agro-ecologische aanpak van de hongerproblematiek.

Meerdere Europese landen hebben dit begrepen en zetten in op het stimuleren van biologische landbouw. Koploper is Oostenrijk met vandaag al 17% bio-areaal. De minister van Landbouw van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen gaat vanaf volgend jaar de premies voor omschakelende boeren doen stijgen met 20 tot 30%, om het huidige aandeel van 5% op te krikken.

De Deense regering presenteerde onlangs een plan om de biologische landbouwoppervlakte tegen 2020 te doen verdubbelen. Ze streven bovendien naar 60% bio in de 800.000 maaltijden die elke dag in dagverblijven, overheidsinstellingen en ziekenhuizen geserveerd worden. De Deense regering trekt daarvoor ruim 53 miljoen euro uit.

Wallonië is er in geslaagd om in enkele jaren te groeien tot 8,1% en streeft naar 14% bio-areaal in 2020. De Waalse minister trekt voor zijn Strategisch Plan Bio 2 miljoen euro uit. Nederland investeert in 2015 één miljoen euro extra in biologisch onderzoek en vraagt de Nederlandse Ketenorganisatie Bionext een vraaggestuurde invulling te geven aan dit onderzoeksbudget.

Waar is visie op de toekomst?

Vlaanderen, uw bevoegdheid, bengelt aan het einde van de Europese rij met een schamele 0,8% bio-areaal. Toch staat u op het punt lineair te besparen op het Strategisch Plan Bio. U reserveert voor komend jaar amper 300.000 euro voor onderzoek ten voordele van biologische landbouw. De hectaresteun voor biobedrijven verlaagt en de controlekost zal nog maar gedeeltelijk terugbetaald worden. U maakt het biobedrijven dus nog moeilijker, en ze zijn al niet met veel. De jaarlijkse positieve groeicijfers die uw voorgangers jaar na jaar hebben gepresenteerd, verdoezelden de minimale groei in productie en betroffen vooral de verkoop. Ja, de consument wil biovoeding.

Uw besparing mist volgens ons - en de Bodematlas geeft ons hierin gelijk - visie op de toekomst. Onze bodems zijn wereldwijd bedreigd. Waarom anders zou de VN 2015 uitgeroepen hebben tot het Jaar van de bodem? Investeringen in biolandbouw zijn dus cruciaal.

"Zonder de bodem te beschermen, zal het onmogelijk zijn om een groeiende wereldbevolking te voeden, om de globale opwarming onder 2 graden Celsius te houden of het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen." - Heinrich Böll-stichting, Bodematlas

Trouwens, een aangepast landbouwbeleid vermijdt toekomstige rode of oranje brieven. Indien u nu een kader schept dat rekening houdt met de tanende bodemvruchtbaarheid, met het voortschrijdende verlies aan biodiversiteit en met de nood aan CO2-opslag in de bodem, dan kan u duidelijkheid en zekerheid bieden aan wie nu investeert voor de komende decennia. Hoeveel geeft de Vlaamse overheid uit aan onderzoek ten voordele van de gangbare landbouw? Hoeveel hebben de verschillende mestactieplannen Vlaanderen al gekost? Of hoeveel investeert Vlaanderen in het Vlaams Instituut voor Biotechnologie? Is dat niet een bedrag met 8 cijfers?

Het Jaar van de bodem geeft u voldoende rugdekking om in te zetten op wat echt telt. Een dode bodem levert geen voedsel meer. En geld kan je niet eten. 

Met vriendelijke groet,

Kurt Sannen
Voorzitter BioForum Vlaanderen vzw

Foto (C) Werktuindagen

Open brief aan de minister van Landbouw (Foto: Werktuindagen)

Investeren in duurzame jobs loont

Reacties (0)

De klimaatcoalitie belicht in de campagne Jobs4Climate de sociaaleconomische meerwaarde van een sterk klimaatbeleid. Investeren in energierenovaties, hernieuwbare energie en milieuvriendelijk vervoer leveren tot 60.000 bijkomende jobs op in België.

Tegelijk kunnen ze de luchtvervuiling terugdringen, de afhankelijkheid van dure fossiele brandstoffen afbouwen en de klimaatverandering afremmen. Door voldoende en gericht te investeren kunnen we een duurzame toekomst vorm geven.

Affiche Jobs4ClimateAffiche Jobs4Climate


Bezoek de website van Jobs4Climate

Logo Klimaatcoalitie

Opnieuw meer pesticiden in grondwater

Reacties (0)

Pesticidengehaltes in het grondwater waren in 2008 hoger dan in 2006. Dat blijkt uit de meetgegevens van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), die halfjaarlijks een pesticidenonderzoek uitvoert op ongeveer 440 grondwatermeetpunten in landbouwgebied. In 2008 was slechts 22 procent van de meetplaatsen vrij van pesticiden. Op meer dan 30 procent van de meetplaatsen werd zelfs een overschrijding van de norm vastgesteld. Het aantal overschrijdingen lag in 2008 bijna 5 procent hoger dan in 2006.

Overschrijdingen op meer dan 30 % van de locaties

Uit de meetgegevens van 2008 blijkt dat het grondwater van slechts 22 procent van de meetplaatsen vrij is van pesticiden of metabolieten. Op meer dan 30 procent van de meetlocaties worden overschrijdingen vastgesteld van de maximaal toelaatbare concentratie op parameterniveau van 0.1 µg per liter (kaderrichtlijn Water, drinkwater). Voor 13 procent van de meetlocaties ligt de overschrijding zelfs boven de parametergroepsnorm van 0.5 µg per liter.

"Gezien de kortetermijn meetreeksen en mogelijke seizoengebonden effecten, is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van trends," schrijft de VMM. Toch steeg het aantal vastgestelde overschrijdingen sinds 2006 met bijna 5 procent. Ook het aantal meetplaatsen waar geen pesticidenresten worden gemeten, verminderde met ruim 12 procent. Vooral bentazon wordt aangetroffen, gevolgd door de metaboliet desethylatrazine en het pesticide (s)-metolachloor. Bentazon en het moederproduct atrazine werden ondertussen grotendeels van de markt gehaald, zodat de VMM verwacht dat op lange termijn het aantal detecties wellicht zal verminderen.

Ambitieus actieplan noodzakelijk

Deze cijfers tonen aan dat het pesticidengebruik in de Vlaamse landbouw een ernstig probleem vormt, met gevoelig impact op ons leefmilieu. Een doeltreffende omzetting van de nieuwe Europese Richtlijn die een duurzaam gebruik van pesticiden moet stimuleren, is daartoe een belangrijke stap. De meetresultaten van VMM tonen eens te meer aan dat een ambitieus actieplan met strikte maatregelen voor België en Vlaanderen absoluut noodzakelijk is.  

Bronnen: VMM, BBL

Logo Vlaamse Milieu Maatschappij

Sponsors

https://www.newb.coop

Boeken van Velt

Ontvang Seizoenen

In ons 2-maandelijks magazine vind je alles over ecologisch tuinieren, koken en leven.

Word lid en ontvang Seizoenen

Waarom Velt-lid worden?

  • Ontvang het tijdschrift Seizoenen
  • Geniet van korting op Velt-boeken en bij samenaankopen
  • Krijg korting in ruim 150 bio- en ecowinkels en webshops.

Word lid