Je bent hier:

Water

Watertip: bedek de bodem met planten

Reacties (0)

Klimaatverandering zorgt voor een ongelijke spreiding van regen. Langdurige droogte komt vaker voor en meer intense stortbuien ook. Dit kan leiden tot een watertekort in de zomermaanden, en tot af en toe te veel water.

Tegelijkertijd zijn er zoveel verhardingen (zoals wegen, je huis, je terras) dat dit water onvoldoende bodem tegenkomt om te kunnen doorsijpelen. De grote hoeveelheden water worden dan (te) snel stroomafwaarts afgevoerd via rioleringen, drainages en grachten. En die kunnen dat niet allemaal tegelijk aan. Hierdoor zijn er de laatste decennia vaker overstromingen en wordt het grondwater te weinig aangevuld. Droogte en overstromingen gaan hand in hand. Jij kunt hier gelukkig  wat aan doen.

Bedek de bodem met planten

Alle planten verbruiken water om te leven en te groeien en om af te koelen in de zomer. Een verharding verbruikt niets en laat niet veel infiltratie toe. Gazon verbruikt iets meer dan een verharding, een border meer dan een gazon, en een bosje meer dan een border. Een gelaagde begroeiing in je tuin verricht wonderen.

Vervang een deel van je gazon door struiken en/of bomen met een kruidlaag eronder. Qua waterberging, kun je je gazon vergelijken met een keukenpapiertje, en je bomen en struiken met een dikke spons. Je kunt gelaagdheid in je tuin brengen door een boom aan te planten als hoogste laag. Als je tuin niet erg groot is, kies dan voor een kleine boom, of voor een grote struik, of zet een klimplant tegen de muur. Een volgende laag kan dan een lagere struik zijn, en vervolgens een kruidlaag. Op termijn ontstaat er een strooisellaag. De bodem wordt humusrijker waardoor hij beter water vasthoudt. Door de goede doorworteling laat hij ook inflitratie toe.

Gelaagdheid in je tuin heeft heel wat leuke gevolgen:

 • Als het regent, blijft een deel van de regendruppels aan de boom of struik hangen. Dat deel zal niet meteen op de bodem vallen en vertraagd de bodem bereiken of helemaal niet, want een deel komt ten goede aan kleine diertjes en mos.
 • Na de regenbui verdampt een deel van deze druppels en zorgen zo voor verkoeling.
 • Bomen en struiken verbruiken water om te groeien én om af te koelen. Er is dus minder wateroverlast na een stortbui. Een gemiddelde boom verbruikt tussen 100 en 200 l water per dag.
 • Als je voor een hoge struik koos of voor een boom, dan werpt die ook schaduw, net wat je wilt in een hete zomer. Kies je voor een plant die zijn blad verliest in de winter, dan heb je in de winter wel al het zonlicht binnen, terwijl je in de zomer prettige, koele schaduw hebt.
 • Een strooisellaag bedekt de bodem en beschermt hem tegen uitdroging. Bladval vormt het noodzakelijke voedsel voor het bodemleven. Zo krijg je een rulle bodem die goed water vasthoudt.

KLEINE BOMEN EN STRUIKEN VOOR LICHTE, DROGE BODEM
Wetenschappelijke naam - Nederlandse naam - H x B - Vorm

 • Acer campestre ‘Elsrijk’ veldesdoorn 10 x 6 breed eirond
 • Crataegus lavallei ‘Carrierei’ meidoorn 7 x 7 afgeplat rond
 • Prunus domestica pruim 8 x 6 rond

KLEINE BOMEN EN STRUIKEN VOOR LICHTE, VOCHTIGE BODEM
Wetenschappelijke naam - Nederlandse naam - H x B - Vorm

 • Acer campestre ‘Elsrijk’ veldesdoorn 10 x 6 breed eirond
 • Cornus mas gele kornoelje 7 x 5 breedrond
 • Cydonia oblonga kweepeer 7 x 5 rond
 • Frangula alnus sporkehout 5 x 3 rond
 • Mespilus germanica mispel 5 x 5 parasol
 • Salix purpurea bittere wilg 4 x 3 rond
 • Sambucus nigra gewone vlier 10 x 5 parasol
 • Viburnum opulus Gelderse roos 4 x 3 uitbuigend

KLEINE BOMEN EN STRUIKEN VOOR ZWARE BODEM
Wetenschappelijke naam - Nederlandse naam - H x B - Vorm

 • Cornus mas gele kornoelje 7 x 5 breedrond
 • Cydonia oblonga kweepeer 7 x 5 rond
 • Fraxinus ornus pluim-es 8 x 5 ovaal
 • Philadelphus coronarius boerenjasmijn 5 x 4 parasol
 • Prunus cerasifera kerspruim 7 x 5 rond
 • Salix caprea boswilg/waterwilg 8 x 5 uitbuigend
 • Salix purpurea bittere wilg 4 x 3 rond
 • Sambucus nigra gewone vlier 10 x 5 parasol
 • Viburnum opulus Gelderse roos 4 x 3 uitbuigend

 

Dit artikel werd opgemaakt binnen het project 'Naar een efficient waterbeheer met groenzones'. Een gezamelijk PDPO-project van Proefcentrum voor Sierteelt, Vereniging voor Openbaar Groen, VELT en Regionaal Landschap Schelde-Durme.

Watertip: laat regenwater bovengronds infiltreren in een wadi of poel

Reacties (0)

Beschik je over voldoende ruimte, dan kun je een wadi of poel aanleggen. Je leidt het regenwater dat op het dak valt (of op de overloop van de ton) naar hier.

 • Bij een wadi wordt meestal een filterbed aangebracht. Dat doet men als de bodem zelf niet erg doorlatend is. Een filterbed verhoogt de doorlaatbaarheid en dus de capaciteit.
 • Een poel is dieper, tot onder de wintergrondwatertafel, en vangt tijdelijk regenwater op. Het regenwater kan daarin langzaam infiltreren. Een beplante moeraszone naast de poel is nuttig én mooi. Bij overvloedige regen is het een extra infiltratiezone als de poel overloopt. Let op: een poel is niet hetzelfde als een vijver. Een poel is meestal nat in de winter en valt droog in de zomer.

Het water moet wegvloeien van je huis, bijvoorbeeld via een ondiepe, open goot, gemaakt van het materiaal van je terras of paadjes. De hellingsgraad bedraagt 1 à 2 cm per m. Het is nuttig om toch een overloop naar het riool te voorzien. Zo ga je bij overvloedige regenval het risico op een ernstige overstroming tegen.

Een wadi

Een wadi (het Arabische woord voor ‘woestijnrivier’) is een ondiepe, brede greppel waarin het regenwater wordt opgevangen en langzaam in de bodem kan dringen. Wadi staat ook voor waterafvoer door infiltratie.
Een wadi kan vol water staan, maar kan ook een hele poos droog zijn. Hij is begroeid met gras. Onder de wadi kun je grind of gebakken kleikorrels gebruiken als filterbed. Dat is nodig op zware grond, op zandgrond niet. Daardoor kan het regenwater beter doorstromen. Rondom het grind plaats je een filterdoek, zodat er geen grond tussen het grind kan komen. 

 • Maak de wadi niet dieper dan 30 cm.
 • Zorg voor zachte hellingen van de kom (< dan 45%).
 • Voorzie de wadi van slokops. Dat zijn overloopvoorzieningen die direct op een afvoerbuis zijn aangesloten. Als het water boven het niveau van de slokop stijgt, stroomt het water via de slokop naar de afvoerbuis.
 • Houd de wadi vrij van bladeren.
 • Maai het gras regelmatig.
 • Plant oeverplanten aan de randen.

Een poel

Een poel kan veel regenwater opvangen. Een beplante moeraszone verhoogt het waterbergend vermogen. Je hebt er wel ruimte voor nodig in je tuin. Reken op -1,5 m op het diepste punt en zorg voor zacht hellende oevers. Het waterniveau in de poel hangt af van de frequentie en de intensiteit van regenbuien. Dat wisselende waterpeil zorgt voor extra dynamiek in je tuin. Je kunt de randen en een deel van de wanden beplanten met oeverplanten. Zaailingen van wilgensoorten moet je verwijderen, anders groeit je poel dicht.

Planten die wisselende waterstand aankunnen

Voedselrijke kleigrond

 • Darmera peltata schildblad
 • Filipendula ulmaria moerasspirea
 • Galium palustre moeraswalstro
 • Iris siberica Siberische lis
 • Lysimachia nummularia penningkruid
 • Lythrum salicaria grote kattenstaart
 • Persicaria bistorta adderwortel

Matig voedselrijke zand-leem- en leembodem

 • Geranium palustre moerasooievaarsbek
 • Geum rivale knikkend nagelkruid
 • Iris ensata Japanse iris
 • Ligularia dentata kruiskruid
 • Fritillaria meleagris kievitsbloem

Voedselarme zure zandgrond

 • Erica tetralix gewone dopheide
 • Narthecium ossifragum beenbreek
 • Osmunda regalis koningsvaren
 • Thelypteris palustris moerasvaren
 • Vaccinium oxycoccos kleine veenbes

 

Dit artikel werd opgemaakt binnen het project 'Naar een efficient waterbeheer met groenzones'. Een gezamelijk PDPO-project van Proefcentrum voor Sierteelt, Vereniging voor Openbaar Groen, VELT en Regionaal Landschap Schelde-Durme.

Watertip: vervang een stukje stoep door een tegeltuin

Reacties (0)

Klimaatverandering zorgt voor een ongelijke spreiding van regen. Langdurige droogte komt vaker voor en meer intense stortbuien ook. Dit kan leiden tot een watertekort in de zomermaanden, en tot af en toe te veel water.

Tegelijkertijd zijn er zoveel verhardingen (zoals wegen, je huis, je terras) dat dit water onvoldoende bodem tegenkomt om te kunnen doorsijpelen. De grote hoeveelheden water worden dan (te) snel stroomafwaarts afgevoerd via rioleringen, drainages en grachten. En die kunnen dat niet allemaal tegelijk aan. Hierdoor zijn er de laatste decennia vaker overstromingen en wordt het grondwater te weinig aangevuld. Droogte en overstromingen gaan hand in hand. Jij kunt hier gelukkig  wat aan doen.

Vervang een stukje stoep door een tegeltuin

Een groene gevel maakt de straat heel wat mooier en aangenamer en hij verbruikt water om te groeien, in tegenstelling tot een gevel zonder planten. Ga aan de slag!

 • Informeer naar de regelgeving in jouw gemeente voor je begint. Soms moet je een vergunning aanvragen, soms niet. De stoep moet voldoende breed toegankelijk zijn voor een kinderwagen of een rolstoel. Meestal wordt daar 150 cm voor gerekend.
 • Heb je toestemming, dan volgt het zwaarste werk: de tegels eruit halen. De eerste tegel is het moeilijkste, daarna gaat het vlotter.
 • Meestal zit er geel of wit zand onder de tegels, soms gehard met cement. Die laag verwijder je. Maak de ondergrond los met een spade of riek.
 • Met de verwijderde tegels maak je de afboording door ze op hun zij te zetten en een stukje in te graven.

 

Het vervolg hangt af van de hoeveelheid zonlicht die je gevel krijgt:

 • Ligt de gevel het grootste deel van de dag in de schaduw, dan vul je de kuil volledig met biologische potgrond. Kies voor planten die van schaduw houden én van een sappige bodem.
 • Ligt de gevel het grootste deel van de dag in de zon, dan meng je 1 deel van het zand met 1 deel biologische potgrond. Kies voor planten die van zon houden en bestand zijn tegen droogte.

Met klimplanten

Er zijn verschillende manieren om te klimmen.

 • Klimplanten zoals wingerd en klimop kruipen tegen een muur omhoog met zuignapjes of luchtwortels. Het zijn zelfhechters en ze hebben geen extra hulp nodig. Ze laten voetsporen na op de gevel als je ze ooit verwijdert. Ze worden wel heel groot, te groot voor een gezinswoning. Zo’n plant kan wel als je met meerdere buren afspreekt om één plant tegen meerdere gevels te laten groeien. Klimhortensia is ook een zelfhechter, hij is bescheidener van afmeting dan klimop of wingerd.
 • Winders zoals kamperfoelie draaien met hun stengel om een verticale klimhulp.
 • Druif klimt met ranken en geeft de voorkeur aan een horizontale klimhulp, net als een ladder.

In de zon kies je voor een van deze rankers:

 • passiebloem Passiflora caerulea
 • druif Vitis vinifera

In halfschaduw kies je voor:

 • kamperfoelie Lonicera periclymenum (winder)
 • Italiaanse bosrank Clematis viticella (ranker)

In de schaduw kies je voor:

 • klimhortensia Hydrangea anomala ssp Petiolaris (zelfhechter)
 • Alpenbosrank Clematis alpina (ranker)
 • klimop Hedera helix (zelfhechter voor grote gevel)

De voet van de klimplant ligt bij voorkeur in de schaduw. Plant lage planten aan rond de klimplant. Zij werpen dan schaduw op de voet van de klimplant.

Met alleen lage planten

In de schaduw

 • schoenlappersplant Bergenia cordifolia
 • maarts viooltje Viola odorata
 • amandelwolfsmelk Euphorbia amygdaloides

In halfschaduw

 • geel zonneroosje Helianthemum nummularium
 • zandkruid Arenaria montana
 • dalmatiëklokje Campanula portenschlagiana
 • Servisch klokje Campanula poscharskyana

In de zon

 • lavendel (*) Lavandula angustifolia
 • rozemarijn (*) Rosmarinus officinalis
 • wilde tijm Thymus serpyllum
 • dalmatiëklokje Campanula portenschlagiana
 • Servisch klokje Campanula poscharskyana

(*) Lavendel en rozemarijn zijn niet echt lage planten, we kennen ze als lage planten omdat ze zo gesnoeid worden. Zonder snoei worden het heesters.

Mag je geen tegel uitbreken?

Dan kun je nog wel beperkt vergroenen. Er zijn een aantal plantjes die nauwelijks wortelruimte nodig hebben en zich vlot uitzaaien in de voegen van de tegels.

 • dalmatiëklokje Campanula portenschlagiana
 • Servisch klokje Campanula poscharskyana
 • Mexicaanse madelief (muurfijnstraal) Erigeron karvinskianus
 • muurleeuwenbekje Linaria cymbalaria

 

Dit artikel werd opgemaakt binnen het project 'Naar een efficient waterbeheer met groenzones'. Een gezamelijk PDPO-project van Proefcentrum voor Sierteelt, Vereniging voor Openbaar Groen, VELT en Regionaal Landschap Schelde-Durme.

Watertip: stockeer regenwater van het dak

Reacties (0)

Klimaatverandering zorgt voor een ongelijke spreiding van regen. Langdurige droogte komt vaker voor en meer intense stortbuien ook. Dit kan leiden tot een watertekort in de zomermaanden, en tot af en toe te veel water.

Tegelijkertijd zijn er zoveel verhardingen (zoals wegen, je huis, je terras) dat dit water onvoldoende bodem tegenkomt om te kunnen doorsijpelen. De grote hoeveelheden water worden dan (te) snel stroomafwaarts afgevoerd via rioleringen, drainages en grachten. En die kunnen dat niet allemaal tegelijk aan. Hierdoor zijn er de laatste decennia vaker overstromingen en wordt het grondwater te weinig aangevuld. Droogte en overstromingen gaan hand in hand. Jij kunt hier gelukkig  wat aan doen.

Stockeer regenwater van het dak

Je kunt gemakkelijk water opvangen door een regenton, een regenzuil of zelfs een regenschutting aan te sluiten op de regenpijp. Zelfs al heb je alleen een terras met potplanten, dan nog is het nuttig om het water op te vangen, precies voor die planten.

Regenton en regenzuil

Er zijn vele modellen in vele maten. Regentonnen vind je in hout en in kunststof. Een regenzuil is alleen in kunststof verkrijgbaar. Een regenzuil is smal en hoog en neemt daardoorweinig plaats in. Een stevig deksel voorkomt dat muggen er eitjes in leggen of dat algen kunnen groeien.

De regenschutting

Regenschuttingen vervullen twee functies tegelijk. Ze stockeren water en zijn meteen ook perceelsafscheiding. Een regenschutting neemt in de breedte nauwelijks plaats in. Je kunt de schutting voorzien van een raster waartegen een klimplant kan groeien. Deze schutting bestaat uit modules waarmee je kunt bouwen en in serie kunt koppelen. Je kunt er dus ook een tuinhuis mee maken. Je vindt meer info online, met de zoekterm ‘regenschutting’.

Praktische aandachtspunten

 • Je hebt een vulautomaat nodig. Dat is het onderdeel dat de verbinding maakt tussen de regenpijp en de ton. Zo’n automaat wordt in de dichtstbijzijnde regenpijp ingebouwd en is uitgerust met een interne overloop waardoor het overtollige water wordt afgevoerd naar het riool of de tuin. Er bestaan twee soorten vulautomaten. De ene is een tussenstuk voor de regenpijp, de maat hiervan moet overeenkomen met de maat van de regenpijp. Voor de andere soort, boor je alleen een gat in de regenpijp. Je vindt online heel goede instructiefilmpjes over hoe je die aansluiting uitvoert. Gebruik de zoekterm ‘vulautomaat aansluiten’ of ‘regenton aansluiten’.
 • De vaten voorzie je van een kraantje als aftappunt. Soms zit het kraantje al aan de ton, soms koop je het apart en sluit je het zelf aan.
 • Zodra er vorst voorspeld wordt, laat je de wateropvang leeg lopen, zo voorkom je schade.

 

Dit artikel werd opgemaakt binnen het project 'Naar een efficient waterbeheer met groenzones'. Een gezamelijk PDPO-project van Proefcentrum voor Sierteelt, Vereniging voor Openbaar Groen, VELT en Regionaal Landschap Schelde-Durme.

Watertip: verklein je verharding, gebruik waterdoorlatend materiaal

Reacties (0)

Klimaatverandering zorgt voor een ongelijke spreiding van regen. Langdurige droogte komt vaker voor en meer intense stortbuien ook. Dit kan leiden tot een watertekort in de zomermaanden, en tot af en toe te veel water.

Tegelijkertijd zijn er zoveel verhardingen (zoals wegen, je huis, je terras) dat dit water onvoldoende bodem tegenkomt om te kunnen doorsijpelen. De grote hoeveelheden water worden dan (te) snel stroomafwaarts afgevoerd via rioleringen, drainages en grachten. En die kunnen dat niet allemaal tegelijk aan. Hierdoor zijn er de laatste decennia vaker overstromingen en wordt het grondwater te weinig aangevuld. Droogte en overstromingen gaan hand in hand. Jij kunt hier gelukkig  wat aan doen.

Verklein het paadje, de oprit of het terras

Want hoe minder verzegeling, hoe meer infiltratie.

Een terras kan het kloppend hart zijn van een tuin. Je kunt ontspannen tafelen en je hebt voldoende beweegruimte. Een comfortabele afmeting voor zes personen is 3 m x 5 m. Maak je je terras groter, dan bezorg je jezelf vooral meer werk.

 • Moet je nog aanleggen, dan heb je alle kansen om het goed te doen: maak het terras nietgroter dan nodig is. Zo geef je meer ruimte aan groen en dus ook aan regenwater dat de bodem kan insijpelen.
 • Ligt er al een terras dat groter is dan nodig, breek dan een deel op. Je kunt dat deel beplanten, bijvoorbeeld met een border, of het gebruiken als klimplaats voor de klimplant van je pergola.
 • Soms is het opbreken van het terras niet aan de orde. Je kunt dan kijken naar waar het terras helt. Daar kan het in de beplanting vloeien.
 • Laat het water dat op een veel te groot terras valt, naar een wadi vloeien.

De oprit moet voldoende stevig zijn om het gewicht van een auto aan te kunnen. Niet verharden is hier geen optie. Maar ook hier geldt dat je de verharding niet groter maakt dan strikt noodzakelijk, zodat de regen de grond kan insijpelen.

 • Je kunt kiezen voor een verharding met grasbetontegels. Die zijn sterk en toch waterdoorlatend.
 • Een andere oplossing is om enkel de rijsporen te verharden en de rest te laten begroeien met een lage beplanting. In de zon is gras een goede keuze. In de schaduw kies je bijvoorbeeld voor kleine maagdenpalm of kruipend zenegroen.

Het tuinpaadje is nog gemakkelijker op te lossen. Wordt het niet intensief gebruikt en ligt het in de zon, dan kun je gewoon een gazonpaadje voorzien. Je moet alleen maar maaien en de regen dringt vlot de bodem in. Zeker op zandbodem gaat dat indringen erg snel. Voor een intensief gebruikt tuinpaadje, voorzie je brede voegen tussen de tegels. Die brede voegen kun je laten begroeien met leuke planten. In de zon kan dat gras zijn of dwergmarjolein. In de schaduw gebruik je kruipend zenegroen.

 

Dit artikel werd opgemaakt binnen het project 'Naar een efficient waterbeheer met groenzones'. Een gezamelijk PDPO-project van Proefcentrum voor Sierteelt, Vereniging voor Openbaar Groen, VELT en Regionaal Landschap Schelde-Durme.

5 tips om regenwater vast te houden en te gebruiken

Reacties (0)

Klimaatverandering zorgt voor een ongelijke spreiding van regen. Langdurige droogte komt vaker voor en meer intense stortbuien ook. Dit kan leiden tot een watertekort in de zomermaanden, en tot af en toe te veel water.

Tegelijkertijd zijn er zoveel verhardingen (zoals wegen, je huis, je terras) dat dit water onvoldoende bodem tegenkomt om te kunnen doorsijpelen. De grote hoeveelheden water worden dan (te) snel stroomafwaarts afgevoerd via rioleringen, drainages en grachten. En die kunnen dat niet allemaal tegelijk aan. Hierdoor zijn er de laatste decennia vaker overstromingen en wordt het grondwater te weinig aangevuld. Droogte en overstromingen gaan hand in hand.

Jij kunt hier wat aan doen. De meest bekende oplossing is een regenwaterput die je aansluit aan het toilet en de wasmachine. Maar ook in de tuin kun je water langer vasthouden. Het rioolstelsel moet dan minder water slikken. Hoe je dat water kunt vasthouden in je tuin ontdek je in de brochure 'Water in de tuin'.

 

> Klik hier om de brochure te downloaden

Deze brochure werd opgemaakt binnen het project 'Naar een efficient waterbeheer met groenzones'. Een gezamelijk PDPO-project van Proefcentrum voor Sierteelt, Vereniging voor Openbaar Groen, VELT en Regionaal Landschap Schelde-Durme.

Bekijk de filmpjes

 

 

Nog meer tips over water?

Twee nieuwe, laagdrempelige vormingen over water. Ze zijn geschikt voor openbare besturen die burgers willen motiveren.

> Watervriendelijke klimaattuin: ontharden en beplanten
Water moet de kans krijgen om in de bodem te infiltreren. Als burger kan je een steentje bijdragen door eentje uit te breken. In deze workshop bekijken we wat mogelijk is voor je terras, tuinpad en oprit, en hoe je aan een geveltuin begint.

Klik hier voor meer informatie

> Watervriendelijke klimaattuin: water opvangen en gebruiken
Bomen en struiken verbruiken water, meer dan kort gras. Zet meer bomen en struiken in je tuin. Water van je dak of terras, kan je opvangen in een regenton of laten infiltreren in een wadi of poel.

Klik hier voor meer informatie

Hoe houd je zoveel mogelijk water vast in de tuin?

Reacties (0)

Tijdens de zomermaanden kampen we regelmatig met watertekort en ook overstromingen volgen elkaar steeds vaker op. Eén ding is duidelijk: we moeten beter omgaan met water. En je tuin is daar natuurlijk ideaal voor. Velt-vrijwilliger en -bestuurder John is daar al langer mee bezig. Hieronder vind je een aantal van zijn tips.

Ont-netten

John zweert bij het ‘ont-netten’ van zijn permacultuurtuin. Volgens hem betekent een te nette tuin het einde van de biodiversiteit. Bij het opruimen, verwijder je ook de biotoop van heel wat insecten en andere dieren. Bovendien heb je er minder werk aan. Minder opruimen is dus de boodschap

Ook het zo min mogelijk verharden van de tuin is belangrijk. Door ruimte te laten tussen de betonklinkers, krijgen planten de kans te groeien en sijpelt regenwater de bodem in.  Daarnaast helpt het ook om waterdoorlatende paden aan te leggen. Zo heeft John tuinpaden gemaakt uit schelpen

Aquaponics

Johns geheim voor een vochtige bodem is het hele jaar door mulchen. Ook de aanleg van een voedselbos helpt bij waterconservatie. Bij droogte geeft de grond water af en als het regent neemt het water op. 

Een andere manier waarop John water in zijn tuin wil brengen is via aquaponics. Dat is een vijver waar de traditionele aquacultuur (het kweken van dieren) en hydrocultuur samengevoegd worden. De vissen in het water produceren mest die ‘s nachts naar een ondiepe rand langs de kant van de vijver gepompt wordt. De planten die daar groeien, zuiveren het water dat vervolgens opnieuw naar de vissen gaat. Een ideale manier om water in de tuin te integreren.

Spijtig genoeg werkte dit systeem niet voor John. De forel die in de vijver zat, was te gevoelig voor temperatuursveranderingen. Daarnaast ondervond John moeilijkheden met de waterkwaliteit op peil te houden. Hij toverde de aquaponics dan maar om in een wateropslag voor de droge maanden.

Water op het dak

Tot slot zijn groendaken ideaal om vocht in de tuin te houden. Een deel van het regenwater dat op het dak valt, wordt vastgehouden en later terug verdampt. Een ideale waterbuffer voor insecten en wilde bijen zo’n groen dak! 

Sponsors

https://www.natuurtuinen-deburggraeve.be/natuurtuinen-ecologische-tuinaannemer

Boeken van Velt

Ontvang Seizoenen

In ons 2-maandelijks magazine vind je alles over ecologisch tuinieren, koken en leven.

Word lid en ontvang Seizoenen

Waarom Velt-lid worden?

 • Ontvang het tijdschrift Seizoenen
 • Geniet van korting op Velt-boeken en bij samenaankopen
 • Krijg korting in ruim 150 bio- en ecowinkels en webshops.

Word lid