Je bent hier:

ANBI-verantwoording

ANBI-verantwoording

De ambitie van Velt voor de periode 2016-2020 wordt mooi samengevat in dit manifest. De uitgebreide beschrijving van strategie en doelstellingen staat in het Velt-beleidsplan 2016-2020. Dat document beschrijft de maatschappelijke uitdagingen om tot een meer ecologische en duurzamere levensstijl te komen en hoe Velt daaraan gaat bijdragen. Dat doen we in België en in Nederland, getuige de talrijke vermeldingen ‘ook in Nederland’.

Strategische doelen die wij de komende jaren willen bereiken:

  • Een grotere en meer diverse groep mensen is samen eco-actief met Velt.
  • Velt bereikt meer jongvolwassenen (18-35 jaar) en kinderen.
  • Hedendaagse Velt-communicatie verleidt mensen tot ‘the ecological way of life’.
  • Met innoverende projecten geeft Velt body aan het concrete ecologische leven.

Voortgangsverslag

Jaarlijks rapporteren we in een voortgangsverslag over de voorbije en geplande activiteiten. Het voortgangsverslag kan je steeds opvragen via e-mail naar [email protected]. In de infographic 2019 vind je alvast de resultaten en de besteding van de giften mooi samengevat.

Zoals je ziet wordt er hard gewerkt om Velt als vereniging te laten groeien en bloeien. Dat resulteert in méér leden en lokale groepen, vooral in Nederland. Door een statutenwijziging is het vanaf 2017 gemakkelijker om Velt-groep te worden. Dat helpt de ontwikkeling van onze vereniging vooruit.

Velt in 2019

In de Velt-communicatie speelt de campagne www.2020pesticidevrij.nu een grote rol, ze is enkel mogelijk dankzij de steun van donateurs en partners. Met een mix van communicatiekanalen (sociale media, publicaties, ecotuindagen, cursussen) bereiken we sinds 2015 elk jaar significant méér mensen. Dat vergroot het draagvlak en de bewustwording om het pesticidegebruik door particulieren af te bouwen, in het voordeel van biodiversiteit en gezondheid.

Velt is regelmatig in het nieuws, met o.a. berichtgeving over de ecotuindagen (eerste weekend van juni), de alternatieven voor pesticiden en ecologische tuin- en keukentips. Velt is een echt kenniscentrum voor ecotuin en –voeding, we beantwoorden jaarlijks 800+ vragen. De kennis vindt ook haar weg naar een ruim publiek in publicaties, cursussen en groepsprojecten zoals samentuinen en samenkoken.

Beloningsbeleid

Zoals je in onze jaarverslagen kunt teruglezen, bevordert Velt een organisatiecultuur waarin naast ambitie en gedrevenheid ook zuinigheid, soberheid, vlijt en duurzaamheid leidende principes zijn. Dat er een terughoudend beloningsbeleid gehanteerd wordt blijkt onder andere uit het feit dat het loon van de directeur in loonschaal L1 van de social profitsector (PC 329.01) valt (startloon € 2.873,11 bruto, tot een maximumbedrag van € 4.931,99 bruto vanaf 24 jaar anciënniteit). Daarnaast zijn onze bestuurders vrijwilligers en worden niet betaald.

.

Sponsors

Boeken van Velt

Ontvang Seizoenen

In ons 2-maandelijks magazine vind je alles over ecologisch tuinieren, koken en leven.

Word lid en ontvang Seizoenen

Waarom Velt-lid worden?

  • Ontvang het tijdschrift Seizoenen
  • Geniet van korting op Velt-boeken en bij samenaankopen
  • Krijg korting in ruim 150 bio- en ecowinkels en webshops.

Word lid