Ondanks de recente studie van de Wereldgezondheidsorganisatie die glyfosaathoudende producten als ‘potentieel kankerverwekkend’ beoordeelt, blijft AVEVE onkruidbestrijders als Roundup en Weedol doodgewoon promoten. Deze week ‘verwent’ het haar klanten met tot 50% korting op beide producten. Dat AVEVE deze producten aanprijst als ‘Tiptop voor tuin en terras’ vindt Velt ongepast, want ze zijn niet onschuldig en er zijn ecologisch verantwoorde alternatieven.

Gevaarlijk voor mens én milieu

De totale onkruidbestrijder KB Weedol Ultra wordt door de Belgische overheid als milieugevaarlijk beschouwd. Bovendien is het bij wet verboden om KB Weedol Ultra te gebruiken op oppervlakten die op minder dan tien meter van oppervlaktewater (zoals beken, sloten en vijvers) of riolen liggen. En liggen de meeste opritten niet kort bij de straat, langs de afwatering?

  
Velt vindt het onbegrijpelijk dat AVEVE deze onkruidbestrijders aanprijst bij haar klanten, zeker na de recente onthullingen van de Wereldgezondheidsorganisatie over de mogelijke gevaren In Frankrijk worden er intussen vanuit de politiek stappen gezet om de vrije verkoop van glyfosaathoudende producten aan banden te leggen. In ons land daarentegen blijven winkelketens nog verder vrolijk promotie maken.

Alternatieven? Ze bestaan!

Het gebruik van deze schadelijke onkruidbestrijders is helemaal niet nodig. Er bestaan heel wat milieuvriendelijke alternatieven, zoals die in ons Onkruidboek en op de website van Zonder is gezonder beschreven staan. Velt roept haar leden dan ook op om AVEVE en andere winkelketens die deze schadelijke onkruidbestrijders aanbieden erop attent te maken dat het ook zonder kan.

Daag je plaatselijke doe-het-zelfzaak uit

De kennis van medewerkers in doe-het-zelfzaken over glyfosaathoudende producten (zoals Roundup en Zapper) en hun ecologische alternatieven blijkt erg beperkt te zijn. Velt en Greenpeace dagen daarom iedereen uit om in de plaatselijke doe-het-zelfzaak of supermarkt naar ecologische alternatieven voor glyfosaathoudende pesticiden te vragen. Want zonder is gezonder.


Luxemburgse supermarktketen bant Roundup

Ondertussen raakt bekend dat de Luxemburgse supermarktketen Cactus Roundup vanaf 2016 uit haar rekken haalt. 'De beslissing om STOP te zeggen tegen Roundup is een belangrijke en logische stap voor Cactus.' Het bedrijf zal inzetten op alternatieve producten en technieken die het milieu en de gezondheid respecteren. Velt is tevreden met deze beslissing, des te meer omdat Cactus zelf het initiatief neemt en zo het voorbeeld geeft aan andere retailers.