De Nationale Bijentelling is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu, met als doel om zoveel mogelijk te weten te komen over de stand van bijen in Nederland. Daarom roepen ze alle Nederlanders op om het weekend van 17 en 18 april een half uur bijen te tellen in de tuin, op het balkon of een andere groene plek in de buurt. 'Zo kunnen we deze nuttige dieren helpen beschermen', klinkt het. Help jij mee?

De Nationale Bijentelling is een jaarlijks terugkerend onderzoek. Dit onderzoek is hard nodig, want van de 358 soorten wilde bijen in Nederland is de helft bedreigd. Wilde bijen zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening: 80% van onze eetbare gewassen is voor de bestuiving afhankelijk van bijen en andere insecten.

Behalve in kaart brengen hoe het gesteld is met bijen, wil de Nationale Bijentelling ervoor zorgen dat meer Nederlanders in actie komen voor de wilde bij. Dit kan al door meer bijvriendelijke bloemen te planten in de tuin of op het balkon of door een bijenhotel te plaatsen.

Meer informatie en aanmelden gaat via www.nationalebijentelling.nl.