Waar vroeger een natuurlijke bijensterfte van 5% tot 10% als normaal werd beschouwd, hebben imkers momenteel te kampen met veel hogere sterftecijfers. Het verlies aan bijenpopulaties in Vlaanderen lag tussen 2005 en 2009 rond de 20 à 25%. De cijfers voor de voorbije winter zijn nog niet bekend. Er zijn verschillende oorzaken voor de sterfte zoals te weinig bloeiende planten met nectar en stuifmeel als voedsel, te weinig nestgelegenheid en het gebruik van giftige insecticiden (meerbepaald die middelen die neonicotinoiden bevatten).

Wat doet Velt?

In het maartnummer van Seizoenen in 2010 verscheen een uitgebreid dossier over de verdwijnziekte. In het meinummer van 2011 werd dieper ingegaan op natuurlijk imkeren en de bijvriendelijke tuin. Velt vraagt aan producenten van pesticiden die schadelijk zijn voor bijen om deze zo snel mogelijk uit hun gamma te halen en volgt parlementaire initiatieven rond het thema op nauwe voet.
 

Artikel 'Roep de bijensterfte een halt toe' (Seizoenen, 2010)

Artikel 'Meer bloemen, meer bijen' (Seizoenen, 2011)

Artikel 'Natuurlijk imkeren' (Seizoenen, 2011)