De Europese Green Deal is wat het toekomstig landbouwbeleid betreft alvast duidelijk: tegen 2030 een halvering van het gebruik van chemische, schadelijke pesticiden, een vijfde minder gebruik van kunstmest en een vierde van de landbouwgrond beschikbaar stellen voor de teelt van biologische gewassen.

Weerstand

Het mag niet verbazen dat de agro-industrie zich niet herkent in dit positieve stuk van de Green Deal. De agro-industrie blijft volop inzetten op technologieën van genetische modificatie (GGO’s), zoals de nieuwe gentechniek CRISPR/Cas9. Die moet vooral de klassieke landbouwaanpak verbeteren, maar focust niet op fundamentele oplossingen aan de bron. Winstmaximalisatie staat voorop, het maatschappelijke, ecologische en sociale belang komt pas erna

Nieuwe gentechnieken - zoals CRISPR/Cas9 - laten toe om het genetisch materiaal van een organisme aan te passen op een specifieke plaats in het DNA. In juli 2018 verduidelijkte het Europese Hof van Justitie dat de Europese GGO-wetgeving ook van toepassing is voor nieuwe GGO’s, zoals CRISPR/Cas9. Sinds dat moment werd de druk opgevoerd vanuit de industrie om de huidige Europese regelgeving open te breken.

Grote bezorgdheid

Meer dan 160 Europese organisaties, waaronder Velt, hebben daarom een brief geschreven aan Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, waarin ze hun grote bezorgdheid uiten en erop aandringen geen  deregulering voor de nieuwe  gentechnieken toe te passen. Ook schreven 12 Vlaamse organisaties, waaronder Velt, hierover brieven aan de Belgische en Vlaamse ministers.

Om de uitdagingen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden, hebben we geen GGO’s of nieuwe gentechnieken nodig. We hebben een echte innovatieve landbouw nodig, gebaseerd op de uitgangspunten van biologische landbouw en agro-ecologie. En een landbouw waarbij boeren controle hebben over zaden en teeltmateriaal, die ze vrij kunnen gebruiken. Zo kunnen producenten hun eigen zaden en dierenrassen gebruiken, vermeerderen, verkopen en ruilen. Met deze aanpak kan je zonder gentechnologie robuuste gewassen ontwikkelen die aangepast zijn aan de lokale omstandigheden.
 

Om het standpunt van de biologische sector en wat er op het spel staat beter te begrijpen, heeft koepelorganisatie IFOAM EU een folder over ggo's uitgewerkt.