De Europese Commissie stelt haar beslissing omtrent de verlenging van de erkenning van glyfosaat, het actieve bestanddeel in bestrijdingsmiddelen als RoundUp, opnieuw uit. Lidstaten raakten het niet met elkaar eens. Frankrijk en Italië wilden tegen een verlenging stemmen, België voor. Nederland wilde zich onthouden.

 “Er lag een voorstel op tafel om de erkenning van glyfosaat met negen jaar te verlengen, zonder beperkingen”, zegt Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt. “Daarom is dit uitstel eigenlijk positief.”

Steeds meer weerstand

Toch is het voorstel dat vandaag op tafel lag veel lakser dan de resolutie van het Europees Parlement. Dat stelde immers voor om de erkenning van glyfosaat met zeven jaar te verlengen (i.p.v. negen) , mits beperkende maatregelen én enkel voor professionele gebruikers. De resolutie vroeg ook om een verbod voor particulieren.

“Ik ben er van overtuigd dat de maatschappelijke weerstand een rol heeft gespeeld. Gisteren lanceerde Velt haar campagne 2020pesticidevrij, waarbij we streven om tegen 2020 alle pesticiden uit de winkelrekken te hebben. Uit de talrijke positieve reacties kunnen we duidelijk afleiden dat er steeds minder draagvlak is bij de burger voor het gebruik van zulke middelen”, verklaart Geert.

Hoe moet het nu verder?

De huidige erkenning van glyfosaat loopt tot 30 juni 2016. De Europese Commissie kan een nieuw voorstel opmaken voor een volgend overleg of het kan de erkenning van glyfosaat ‘technisch’ verlengen voor een korte periode (bijvoorbeeld zes maanden of twee jaar), in afwachting van een definitieve beslissing. Het is nog niet duidelijk wat de Europese Commissie zal doen.

Ook nog: Onderzoeksjournalisten van The Guardian stellen de onafhankelijkheid van het recente onderzoek van de werkgroep van de Verenigde Naties (FAO) en de Wereldgezondheidsorganisatie in vraag. Dit onderzoek stelde dat het “weinig waarschijnlijk is dat glyfosaat tot een risico op kanker leidt via onze voeding. Opmerkelijk is dat Alan Boobis, de voorzitter van deze werkgroep, ook vice-voorzitter is van het International Life Science Institute (ILSI) Europe. In 2012 ontving het ILSI een gift van $500.000 van Monsanto, de producent van RoundUp.

(C) Foto: Pieter Maes