De Europese Commissie heeft nog geen beslissing genomen over de erkenning van glyfosaat na 30 juni 2016. Dat betekent dat het voorlopig onduidelijk blijft of tuincentra na die datum onkruidverdelgers als RoundUp mogen blijven verkopen. Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, volgt de zaak op de voet. “Dit is geen goede zaak voor de volksgezondheid en het milieu.”

Afgelopen donderdag en vrijdag vond de bijeenkomst van het Standing Committee van de Europese Commissie plaats. Het al dan niet verlengen van de erkenning van glyfosaat stond op de agenda, maar een beslissing werd niet genomen. Wel werden, op basis van het advies van het Europees Voedselagentschap EFSA, gewijzigde en nieuwe toxicologische referentiewaarden voorgesteld. Die worden nu verder onderzocht.

In afwachting van een definitieve beslissing werd vorige maand de erkenning van glyfosaat al verlengd tot 30 juni 2016. Maar wat nadien? “Dat is de grote vraag”, stelt Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt. “Het is opmerkelijk dat Europa de steeds luidere roep om glyfosaat te verbieden blijft negeren. Onlangs nog benadrukten 96 wetenschappers het gevaar van glyfosaat in een brief gericht aan de Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid. En PAN Europe (Pesticides Action Netwerk) overhandigde ruim 135.733 handtekeningen voor de start van het Standing Committee aan de Europese Commissie.”

Wel of niet kankerverwekkend?

Uiteraard luidt de vraag: is glyfosaat nu kankerverwekkend of niet? “Het Europees Voedselagentschap EFSA beweert dat het ‘waarschijnlijk niet kankerverwekkend’ is, het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) zegt net het tegengestelde. Maar het EFSA bekijkt in haar onderzoek glyfosaat enkel als een chemische stof op zich. Het IARC echter onderzocht glyfosaat in combinatie met andere stoffen in kant-en-klare mengsels, zoals onkruidverdelgers, en stelt wel degelijk vast dat het ‘potentieel kankerverwekkend is.”

De beoordeling van kant-en-klare mengsels  – zoals het IARC rapporteerde – sluit het meest aan bij de realiteit. Een product in de winkel is immers bijna altijd een mengsel van één of meerdere actieve stoffen, zoals glyfosaat, aangevuld met hulpmiddelen, bijvoorbeeld om de actieve stof gemakkelijk te laten binnendringen in de plantencellen.

‘2020 Pesticidenvrij’

Ondertussen gaat Velt verder de strijd aan tegen het gebruik en de verkoop van pesticiden. “Met onze campagne ‘2020 Pesticidenvrij’ willen we een belangrijke stap zetten in het gezonder maken van onze leefomgeving en de biodiversiteit in de natuur bewaren. Onze doelstelling is om tegen 2020 alle pesticiden uit de winkelrekken te hebben.” Wie deze campagne wil steunen, kan daarvoor een gift doen via onze website.