In Frankrijk heeft minister van Leefmilieu Ségolène Royal aangekondigd actie te nemen tegen de vrije verkoop in tuincentra van Roundup, een van de meest gebruikte onkruidbestrijders. Via wettelijke weg en een duidelijke vraag aan de tuincentra tracht ze dit te realiseren.

Roundup bevat glyfosaat als actief bestanddeel. In maart 2015 werd glyfosaat door het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek bestempeld als 'mogelijk kankerverwekkend' bij de mens. Voor Velt is dit een duidelijke aanwijzing om alle producten (Roundup, Zapper, Weedol, Panic Garden, Ridal Garden, ...) met glyfosaat voor de particulier onverwijld uit de handel te halen. Momenteel is er nog geen sprake van een echt verbod op de verkoop van glyfosaathoudende producten. Vooral vanuit landbouwhoek is er heel wat tegenkanting.

In België zijn glyfosaathoudende producten nog steeds vrij beschikbaar in supermarkten en tuincentra. Velt dringt er op aan dat deze producten zo snel mogelijk effectief verboden worden voor verkoop aan particulieren, temeer daar het voor openbare besturen en op publiek toegankelijke plaatsen in Vlaanderen sinds 1 januari van dit jaar al verboden is chemische onkruidbestrijders te gebruiken. Mits een juiste aanleg van oprit, terras of paden voorkom je onkruid. En via mechanische (wieden, schoffelen, ...) en thermische (branden, ...) manieren hou je het in toom.


Bekijk de VRT-reportage "Roundup voorlopig niet verboden in België"