De Europese Commissie heeft haar beslissing omtrent de verlenging van de erkenning van glyfosaat, het actieve bestanddeel in bestrijdingsmiddelen als Roundup, voor de derde maal uitgesteld. Te weinig lidstaten gingen akkoord met het voorstel dat op tafel lag. Duitsland, Frankrijk en Italië wilden zich onthouden, België en Nederland zouden voor stemmen.

Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt: “De Europese Commissie wilde de erkenning van glyfosaat voor een beperkte periode van één tot twee jaar verlengen, in afwachting van bijkomende beoordelingen over de kankerverwekkende eigenschappen van de stof.”

Processie van Echternach

Het voorstel vandaag wijkt sterk af van de resolutie van het Europees Parlement. Deze niet-bindende resolutie stelde immers om de erkenning te verlengen met zeven jaar, mits beperkende maatregelen én enkel voor professionele gebruikers. Dezelfde resolutie vroeg ook een verbod voor particulieren.

“Dit beslissingsproces lijkt wel de processie van Echternach. Gisteren stelden 200 tuiniers hun tuin open tijdens de Velt-ecotuindagen. Daar kon je duidelijk zien dat tuinieren zonder pesticiden perfect kan. Potentieel kankerverwekkende stoffen zoals glyfosaat zijn dus overbodig.”

En wat nu?

De huidige erkenning van glyfosaat loopt tot 30 juni 2016. “Benieuwd hoe het nu verder gaat. Maar de weerstand tegen glyfosaat leeft in alle Europese landen." Ter illustratie: het bedankingskaartje dat de vertegenwoordigers van de landen die zich de voorbije keren onthielden. Voor België en Nederland herken je het logo van Velt.

(C) Foto: Pieter Maes