Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, betreurt het nieuwe rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie waarin staat dat glyfosaat "weinig waarschijnlijk" kankerverwekkend is. Het zorgt enkel voor meer verwarring. Als de wetenschap niet in staat is tot een duidelijke conclusie te komen, is het volgens Velt sowieso beter met pesticiden te stoppen want glyfosaat is eigenlijk niet nodig.

Verschillende standpunten

De laatste tijd komen regelmatig nieuwe onderzoeken over glyfosaat naar boven. Vooral de vraag of deze stof nu al of niet kankerverwekkend is, levert uiteenlopende conclusies op.

  • Glyfosaat is potentieel kankerverwekkend bij de mens - IARC (WHO) - 25 maart 2015
  • Het is onwaarschijnlijk dat glyfosaat kankerverwekkende effecten heeft bij de mens - EFSA - 12 november 2015
  • Het is weinig waarschijnlijk dat glyfosaat tot een risico op kanker leidt bij mensen die er via hun voeding aan worden blootgesteld - WHO - 16 mei 2016

Is glyfosaat wel noodzakelijk?

Velt betreurt deze verschillende conclusies. Want, ja, waar staan we dan? Elke autoriteit gebruikt een andere aanpak om de kankerverwekkende eigenschappen in kaart te brengen. Wie heeft het dan bij het rechte eind? Een eindeloze discussie, dat bleek de voorbije maanden herhaaldelijk, zowel met wetenschappers als beleidsmakers. In zulke situaties wil Velt graag een element op tafel brengen dat hierbij niet ter sprake komt: is glyfosaat eigenlijk noodzakelijk? Het antwoord daarop is duidelijk: neen! 

Biologische landbouwers tonen jaar na jaar, steeds talrijker, dat er zonder pesticiden oogsten gehaald worden die ons in staat stellen om de wereldbevolking te voeden. Een nieuwe studie van de Washington State University toonde dit in februari 2016 nogmaals aan.
Ook particulieren en openbare besturen kunnen gemakkelijk zonder.  Er bestaan heel wat milieuvriendelijke alternatieven, zoals die in ons Onkruidboek en op onze website beschreven staan. Het kan dus gemakkelijk zonder RoundUp.

(C) Foto: Pieter Maes