In De Standaard en De Morgen verschenen de voorbije dagen interviews met Stijn Bruers. Hij boog zich over de problematiek van ggo’s in landbouw en voeding en besluit dat de milieubeweging beter haar verzet tegen deze technologie staakt.

Velt, Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace blijven echter bij hun standpunt om twee redenen:

  1. In het huidige op industriële leest geschoeide landbouwmodel spelen ggo’s een steeds belangrijkere rol, vooral in het buitenland. Maar ook bij ons klinkt in bepaalde landbouwkringen de roep om ggo’s toe te laten steeds luider. Toch hebben we grote vragen bij de leefbaarheid van dit landbouwmodel op lange termijn. Nu al verkeert de landbouw in diepe crisis en ggo’s gaan daar volgens ons geen verbetering in brengen. In Europa is een op ecologie gebaseerd landbouwmodel best haalbaar en goed voor mens, dier en natuur.
      

  2. De milieu- en gezondheidsrisico's van ggo’s staan wel degelijk nog steeds ter discussie in kringen van wetenschappers en beleidsmakers. We volgen die discussies op en zien momenteel geen aanleiding om ons standpunt inzake ggo’s te wijzigen. In de dagelijkse werking van onze organisaties primeren overigens andere dossiers met duidelijke en dringende impact op gezondheid, natuur en leefmilieu. Onze focus ligt bewust daarop.

Los van de wetenschappelijke bewijslast voor of tegen ggo’s, moet de consument de keuze hebben of hij die ggo's wil eten of niet. Vandaag is dat niet het geval: quasi al het gangbare vlees is afkomstig van dieren die gevoed zijn met ggo-soja of -maïs, zonder dat dit op het etiket vermeld staat. Nochtans is een meerderheid van de EU-consumenten, en de Vlamingen, tegen ggo-voeding (bron: Eurobarometer 2010).

Samen met heel wat milieu- en biolandbouworganisaties delen we de overtuiging dat een landbouw met toekomst agro-ecologisch, economisch en ecologisch weerbaar zal zijn. Zie ook bijvoorbeeld de tekst van Greenpeace ‘De zin en onzin van ggo’s’ of de visie van Velt in het handboek ‘Lekker Ecologisch’.

Van ggo tot nano (uit het Velt-handboek 'Lekker ecologisch')