De voorbije dagen regende het abnormaal veel in Vlaanderen en Nederland. Heel wat tuiniers zitten met de handen in het haar, want hun tuin staat onder water. Wat kun je doen?

1. Heb geduld

De bodem kan het massale hemelwater niet ineens verwerken. Geduld is de enige goede raadgever op dit moment.

2. Niet op lopen

Het is erg belangrijk dat je de grond die ondergelopen is, niet betreedt. Dat zou immers voor verdichting van de grond zorgen en dan kan het water helemaal niet meer weg. Bekijk dus op afstand hoe snel of traag het water de bodem intrekt, maar blijf tot dan weg uit je tuin.

3. Bereid je voor op de slakkeninvasie

Slakken houden van vochtig weer en gaan zich dus in deze omstandigheden alleen nog maar meer voortplanten. Als het water wegtrekt, is het dus zaak om de slakken te vangen en uit je tuin te verwijderen. Lees ook ons artikel over slakken.

4. Don’t panic

Als je tuin niet meer dan 24 à 48 uur onder water gestaan heeft, moet je nog niet te hard vrezen voor de planten. Als het water dan weggetrokken is, kunnen de planten zich nog herstellen

5. Voorkomen is beter dan genezen

Tegen de extreme regenval van de voorbije dagen kun je wellicht ook preventief niet veel ondernemen. Toch zien we in veel tuinen nog te veel verhardingen. Daar kan het water niet in de bodem trekken en dus raden we aan om de oppervlakte verhardingen te verminderen. 


Ooit gehoord van een wadi?

Een infiltratiekom en een wadi (het Arabisch woord voor ‘woestijnrivier’) zijn ondiepe greppels waarin het regenwater wordt opgevangen en langzaam in de bodem kan indringen. Wadi staat ook voor ‘WaterAfvoerDoorInfiltratie’. Zorg er om veiligheidsredenen voor dat de hellingen van de kom minder dan 45 procent hellen en dat de kom of wadi niet dieper is dan 30 cm. De infiltratiekom moet volledig vlak liggen. Een infiltratiekom of wadi is begroeid met gras, dat heeft als voordeel dat het water wordt gefilterd en traag infiltreert.

Grind kun je gebruiken als filterbed onder de wadi. Rondom het grind plaats je een filterdoek zodat er geen grond tussen het grind kan komen. Een infiltratiekom of wadi kan vol water staan, maak ook een hele poos droog zijn. Voor een teveel aan wat kun je een overloop naar het riool voorzien.

Om een goede doorlaatbaarheid te garanderen moet de infiltratiekom worden vrijgehouden van bladeren en moet het gras regelmatig worden gemaaid. Aan de randen is, gelijk met het maaiveld, een beplanting van oeverplanten mogelijk. Ze brengt meer kleur en structuur in de onmiddellijke nabijheid van het infiltratiebekken.


(C) Foto's: Dirk Dufour, Wikimedia (Xauxa Håkan Svensson)