Tijdens de zomermaanden kampen we regelmatig met watertekort en ook overstromingen volgen elkaar steeds vaker op. Eén ding is duidelijk: we moeten beter omgaan met water. En je tuin is daar natuurlijk ideaal voor. Velt-vrijwilliger en -bestuurder John is daar al langer mee bezig. Hieronder vind je een aantal van zijn tips.

Ont-netten

John zweert bij het ‘ont-netten’ van zijn permacultuurtuin. Volgens hem betekent een te nette tuin het einde van de biodiversiteit. Bij het opruimen, verwijder je ook de biotoop van heel wat insecten en andere dieren. Bovendien heb je er minder werk aan. Minder opruimen is dus de boodschap

Ook het zo min mogelijk verharden van de tuin is belangrijk. Door ruimte te laten tussen de betonklinkers, krijgen planten de kans te groeien en sijpelt regenwater de bodem in.  Daarnaast helpt het ook om waterdoorlatende paden aan te leggen. Zo heeft John tuinpaden gemaakt uit schelpen

Aquaponics

Johns geheim voor een vochtige bodem is het hele jaar door mulchen. Ook de aanleg van een voedselbos helpt bij waterconservatie. Bij droogte geeft de grond water af en als het regent neemt het water op. 

Een andere manier waarop John water in zijn tuin wil brengen is via aquaponics. Dat is een vijver waar de traditionele aquacultuur (het kweken van dieren) en hydrocultuur samengevoegd worden. De vissen in het water produceren mest die ‘s nachts naar een ondiepe rand langs de kant van de vijver gepompt wordt. De planten die daar groeien, zuiveren het water dat vervolgens opnieuw naar de vissen gaat. Een ideale manier om water in de tuin te integreren.

Spijtig genoeg werkte dit systeem niet voor John. De forel die in de vijver zat, was te gevoelig voor temperatuursveranderingen. Daarnaast ondervond John moeilijkheden met de waterkwaliteit op peil te houden. Hij toverde de aquaponics dan maar om in een wateropslag voor de droge maanden.

Water op het dak

Tot slot zijn groendaken ideaal om vocht in de tuin te houden. Een deel van het regenwater dat op het dak valt, wordt vastgehouden en later terug verdampt. Een ideale waterbuffer voor insecten en wilde bijen zo’n groen dak!