Als je eieren koopt, kun je kiezen uit verschillende kippenhouderijsystemen. De gestempelde code op het ei duidt aan uit welk systeem het afkomstig is. Zo weet je meteen of je een biologisch ei, een scharrelei of een ei van hennen met een vrije uitloop hebt gekocht.


Wat staat er op je ei?

  • 0: bio
  • 1: vrije uitloop
  • 2: scharrel
  • 3: verrijkte kooi

Antwoord: links is het scharrelei, rechts het biologisch ei. Verklaring:


Wat zijn de verschillen?

-> Verrijkte kooien

De klassieke legbatterijen zijn al enkele jaren verboden in Europa en werden vervangen door verrijkte kooisystemen. De legkippen moeten beschikken over een kooioppervlakte van minstens 750 cm² per kip (ongeveer 13 kippen/m²).

De kippen hebben een beperkte nestruimte, een met strooisel bedekte ruimte en een zitstok.  Dit systeem blijft echter een kooi waar (te) veel kippen zijn samengehokt en de dieren weinig ruimte hebben voor soorteigen gedrag. Op termijn zal dit dan ook verboden worden.De legbatterijkip

-> Scharreleieren

Scharrelkippen leven in een stal, die zodanig uitgerust is dat alle legkippen beschikken over minstens 1 nest per 7 legkippen en een oppervlakte van 250 cm² bedekt met strooisel per kip. De bezetting mag niet meer dan 9 legkippen per m² bedragen. 

-> Eieren van hennen met vrije uitloop

Kippen uit vrije uitloop leven in een stal. Hun woonst is vergelijkbaar met een scharrelbedrijf maar ze hebben 8 uur per dag over een vrije uitloop in open lucht. Deze uitloop moet grotendeels begroeid zijn (met gras bijvoorbeeld) en een oppervlakte van 4 m² per hen beslaan.

-> Biologische eieren

Biologisch opgekweekte leghennen eten biologisch voer. Tenminste 20% van het voeder is afkomstig van het eigen bedrijf of van een ander biologisch bedrijf uit de regio. Per stal mogen maximum 3000 dieren worden gehouden met maximum 6 dieren per m².

De stallen moeten voorzien zijn van minstens 1 nest per 7 leghennen. Een derde van de staloppervlakte moet bedekt zijn met strooisel. De vrije uitloop bedraagt minstens 4m² per leghen. 


Of eitjes uit je eigen tuin....

Uiteraard kun je ook zelf kippen kweken. Zorg dan voor voldoende groene (scharrel)ruimte voor je kippen. Een buitenruimte van 5 m2 per kip is een minimum. Wil je de kippen echter een altijd groenblijvende ren geven, dan voorzie je een oppervlakte van 10 tot 25 m2 per dier.

  • Alles over kippen kweken lees je trouwens in ons boek 'Kippen in de tuin' (bekijk hieronder het inkijkexemplaar).

(C) Foto's: Pieter Maes en Velt