Velt zet samen met andere partners de schouders onder de campagne Maai Mei Niet van het Vlaams tijdschrift Knack. Het doel is simpel: zoveel mogelijk gazon ongemaaid laten en na een maand de opgekomen bloemen tellen.

Het belang van de campagne

Berichten over hitte en droogte volgen elkaar in een recordtempo op. De gevolgen van de klimaat- en milieucrisis worden steeds duidelijker. Heel wat diersoorten krijgen het moeilijk en verdwijnen. Wetenschappers becijferden dat er binnen 100 jaar geen insecten overblijven als we blijven voortdoen zoals vandaag. Wat vele mensen echter niet weten is dat hun tuin een belangrijke bijdrage kan leveren om deze desastreuze gevolgen in te perken. Tuinen beslaan in Vlaanderen zelfs 10% van het oppervlak. Dit is evenveel als het oppervlakte bos.

Waarom niets doen in mei alleen maar voordelen heeft

De campagne Maai Mei Niet roept op (een deel van) je gazon niet of minder te maaien in mei. Heel wat planten in je gras krijgen hierdoor de kans om te gaan bloeien. Zo leg je een rijkelijk buffet aan voor allerlei belangrijke beestjes, van bijen over kevers en vlinders tot hommels. Je kan tot wel 10 maal meer bijen aantrekken door niet elke week te maaien! Die extra insecten in je tuin lokken op hun beurt tal van vogels en zijn cruciaal voor onze biodiversiteit. Bovendien is langer gras beter bestand tegen de droogte en hitte. Én de bloemen tussen het gras zorgen ook nog eens voor geur en kleur in je tuin. Niets dan pluspunten dus: minder inspanning, toch meer voordelen. 

Klinkt dat als muziek in de oren? Registreer je deelname via Maai Mei Niet.

Draag je steentje bij aan de wetenschap

Door mee te doen aan Maai Mei Niet, draag je ook bij aan de wetenschap. Door elk jaar de actie te herhalen, wordt inzicht verkregen in wat nu precies groeit in de tuin van de Belg. In het bloementelweekend van 29 en 30 mei tel je namelijk hoeveel bloemen je tegenkomt in 1m2 van je ongemaaide gras. Vanaf 29 mei geef je jouw  telresultaten in via de website Maai Mei Niet. Je krijgt dan jouw persoonlijke nectarscore toegestuurd. Zo kan je achterhalen hoeveel nectar je ongemaaide gazon heeft opgebracht voor bijen, vlinders en andere bestuivers.

Wil je meer informatie over het tellen van de bloemen? Surf dan naar maaimeiniet.be/bloemen

Maai Juni, Juli,.. Niet?

Wat als we je uitdagen om na mei gewoon verder te gaan met het minder maaien van je gazon? Een strak grasveld is zeer onnatuurlijk en heel arbeidsintensief. Een gazon met heel wat bloemen daarentegen is beter voor jou tuin. Haal het kind in jou naar boven en speel eens met de lengte van je gras. Waar je loopt en zit hou je het gras kort maar laat andere stukken dan weer uitgroeien. Sommige stukken kan je om de 3 à 4 weken maaien om nectarkampioenen zoals witte klaver te laten floreren. Andere stukken kan je veel langer met rust laten en bijvoorbeeld maar tweemaal per jaar maaien. Al deze verschillende graslengtes zorgen voor verschillende leefomgevingen waardoor heel wat beestjes hun plek gaan vinden in je tuin. Meer tips over wat je na mei kan doen met je gazon? Surf dan naar maaimeiniet.be/tips-tricks

Inspireer je buurman/-vrouw, je familie en vrienden om samen met jou het gazon ongemoeid te laten. Doe mee met Maai Mei Niet en geef de natuur een duwtje in de rug!

Maai Mei Niet is een actie van Knack, met partners: KULeuven/MijnTuinLab, Bond Beter Leefmilieu, Het Ministerie voor Natuur en Velt.