Goed nieuws uit Nederland. De Tweede Kamer (in België de ‘Kamer van Volksvertegenwoordigers’) keurde er het nieuwe ‘gewasbeschermingsbeleid’ goed. Dat betekent dat zowel de overheid, bedrijven als particulieren vanaf 1 maart 2016 geen pesticiden meer mogen gebruiken op verhardingen. Ook zogenoemde 'laagrisico-middelen' zoals Ultima en Cito zijn vanaf die datum niet meer toegelaten.

Geen pesticiden op openbaar groen

Bovendien mogen ook in openbaar groen vanaf 1 november 2017 geen pesticiden meer worden gebruikt. Voor particulieren komt er op dat onderdeel alleen een gebruiksbeperking. Daarvoor wordt gewerkt aan een soort convenant, de zogenaamde Green Deal.

Toch betekent dit niet dat de strijd tegen pesticiden gewonnen is. Want vreemd genoeg betekent deze regelgeving niet meteen een verbod op de verkoop van pesticiden. Voor gebruik door particulieren in hun tuinen komt voorlopig immers geen verbod. Daar geldt enkel 'een gebruiksbeperking'. Ook voor sportvelden, recreatieterreinen en o.a. invasieve exoten komt apart beleid.

Het valt af te wachten hoe dit ingevuld zal worden. Mogelijks blijven een aantal middelen toch nog toegelaten, de zogenoemde ‘laagrisico-middelen’.

En wat met glyfosaat?

Een pertinente vraag momenteel is bijvoorbeeld of producten op basis van glyfosaat, de actieve stof in allerlei veel gebruikte herbiciden, daaronder zullen vallen of niet. Op Europees vlak moet op 10 december de Europese Commissie beslissen over het al dan niet verder toelaten van glyfosaat. Daar ziet het er naar uit dat die producten toch op de markt zullen mogen blijven.

Ondanks bijvoorbeeld de recente brief van 96 wetenschappers aan de Commissie om het gevaar van glyfosaat te benadrukken. Zij benadrukken nog maar eens dat het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) glyfosaat als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ catalogiseert. Maar de Europese voedselveiligheid autoriteit EFSA veegde de IARC-bevindingen van tafel en oordeelde dat glyfosaat niet kankerverwekkend is.

2020 Pesticidenvrij

Het gevaar is dus groot dat glyfosaat ondanks alles gewoon verder wordt toegelaten. Dat is dan weer slecht nieuws en reden te meer voor Velt om werk te blijven maken van haar komende campagne ‘2020 Pesticidenvrij’. Wie die campagne wil steunen, kan dat met een gift via onze website.

(C) Foto: Nicole Breuer