Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, is verheugd dat minister van Landbouw Willy Borsus particulieren niet verplicht om hun kippen op te hokken. Tegelijkertijd vraagt Velt om een ander beleid, met preventieve vaccinaties tegen besmettelijke ziektes zoals vogelgriep, te ontwikkelen.

Het FAVV formuleerde vandaag verplichtingen en aanbevelingen voor professionele en particuliere kippenhouders als preventieve bescherming tegen vogelgriep. Het ophokken van pluimvee wordt verplicht voor professionele pluimveehouders. Deze verplichting geldt niet voor particulieren. Particuliere kippenhouders wordt wel met aandrang gevraagd om contact tussen kippen en wilde vogels te voorkomen. Geert Gommers, diensthoofd kennis bij Velt en auteur van het boek ‘Kippen in de tuin’, legt uit hoe je best omgaat met deze maatregelen.

Hoe contact met wilde vogels voorkomen?

  • Dat kan door kippen binnen te houden. Maar kippen die normaal in een grote ren buiten lopen en plots in een klein hok moeten leven, raken overgevoelig. Als je hun vrijheid afneemt, dan kunnen ze agressief worden en zelfs elkaar beginnen doodpikken.
  • De buitenren overspannen met gaas is een andere optie. Bij een grote ren met bomen en struiken, de natuurlijke biotoop van een kip, is dat echter niet haalbaar.
  • Iedereen – ook particulieren – wordt verplicht om kippen binnen eten en drinken te geven. De voederbak van een kip staat sowieso beter in het hok, de drinkbak niet. Dit omdat kippen morsen tijdens het drinken en anders de strooisellaag in het hok nat zou worden. Ideaal is dus om een drinkbak onder het afdak buiten te plaatsen.

Waarom niet vaccineren?

Velt stelt zich vragen waarom kippen geen griepvaccinatie krijgen. “Praktisch gezien is het niet moeilijk”, stelt Geert Gommers. “Het vaccin kan toegediend worden via het drinkwater of via een prik. Maar het probleem is wel om een juist vaccin te ontwikkelen, want net zoals bij het griepvirus bij mensen zijn er veel typen waar behoorlijk wat ‘genetical shift and drift’ mogelijk is. Het is dus niet eenvoudig om een doeltreffend vaccin te bekomen, maar onmogelijk is het niet.”

Maar wat is dan de hoofdreden waarom kippen geen vaccinatie krijgen? “Die is economisch. Onder druk van een aantal landen heeft Europa gekozen voor een niet-vaccinatiebeleid tegen heel wat besmettelijke ziekten. Als kippen niet gevaccineerd worden, zijn ze volledig vrij van het virus en hebben ze een hogere gezondheidsstatus. En dat betekent betere exportmogelijkheden voor de kippenhouders.”

Dit verklaart de strikte maatregelen. “In de nadagen van de vogelpestcrisis in 2005 werd geopperd om in de toekomst vaccinatie, bijvoorbeeld in een zone rond een besmet bedrijf, toe te passen. Nu, meer dan tien jaar later, is daar nog niets van in huis gekomen. Deze beleidskeuze is een gevolg van de evolutie waarbij de kip of het ei vooral als economisch object beschouwd wordt. Het welzijn van de kippen schiet er bij in, ook nu weer, bijna twee jaar na gelijkaardige toestanden in november 2014."

(C) Foto: Velt