Enkele dagen terug verscheen het onderzoek van de kankerafdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie waarbij glyfosfaat, de actieve stof van RoundUp, als mogelijk kankerverwekkend beoordeeld wordt. Meteen kwam de reactie van Monsanto: "Er is geen enkel gevaar". Tot zover, niets nieuws onder de zon. Velt verwondert zich echter over de vermelding in hetzelfde onderzoek dat glyfosfaat voor particuliere tuiniers niet schadelijk is. Een lage dosis, geen systematisch gebruik en veilige handschoenen, weet je wel. Dat is een kortzichtige conclusie.

Ze houdt geen rekening met de interactie tussen glyfosfaat en ander vreemde stoffen (bijvoorbeeld andere pesticideresidu's, additieven, fijn stof, parabenen, ...). Dat is natuurlijk heel complex, met als gevolg dat de methodologie om dit effect in rekening te brengen ontbreekt. Des te meer zou hier best het voorzorgsprincipe toegepast worden: hoe minder van zulke stoffen in het lichaam, hoe beter. En de conclusie gaat volledig voorbij aan de schadelijke impact van glyfosfaat op het milieu. Alsof het milieu, bijvoorbeeld oppervlakte- en grondwater, binnen een particulier of professioneel hokje op te sluiten valt.

Friends of the Earth

Voor meer informatie verwijst Velt graag naar een uitgebreide overzichtsstudie van Friends of the Earth van juni 2013: Glyphosate briefings: reasens for concern. Als je de referenties van deze studie in detail bekijkt, dan zie je meteen dat dit heel grondig en degelijk werk is.

In Nederland is overigens volop de discussie aan de gang om vanaf dit najaar het gebruik van glyfosfaat door particulieren te verbieden. Voor wanneer zo'n verbod in België, vraagt Velt zich af? Temeer daar het gebruik van glyfosfaat in een particuliere tuin overbodig is. Een ecologische aanpak van onkruidbeheersing is een waardevol alternatief. Zie daarvoor ook het nieuwe Onkruidboek van Velt en Davidsfonds.

Brief aan Europese Commissie

Naar aanleiding van de studie over RoundUp ondertekende Velt vzw, samen met CEPTA (Slovakije), Global 2000 (Oostenrijk), PAN Duitsland, PAN Italië en WECF (Nederland), onderstaande brief gericht aan Eurocommissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis.