Gisteren (12 november 2015) stelde de Europese Voedselautoriteit EFSA dat het weinig waarschijnlijk is dat glyfosaat kankerverwekkend is. Aansluitend verkondigde professor Tytgat van de KULeuven in de media dat het voor particuliere gebruikers geen kwaad kan om sporadisch RoundUp, een herbicide met glyfosaat als actieve stof, te gebruiken. Velt keurt die laatste uitspraak ten stelligste af.  Ook het FAVV, de Belgische voedselautoriteit, heeft voor Velt werk op de plank.

Foei professor Tytgat!

Professor Tytgat adviseerde gisteren via de media (Radio 1, De Standaard) om “RoundUp niet systematisch te gebruiken in grootschalige toepassingen bv. door gemeenten of landbouwers. Sporadisch gebruik door de particulier kan geen kwaad.” Hierbij gaat hij echter voorbij aan een recente enquête van de UGent over particulier gebruik van pesticiden. Deze enquête toont aan dat 15 procent van de gebruikers het etiket niet leest, 45 procent van de ondervraagden het etiket niet duidelijk vindt en dat 30 procent het spoelwater gewoon in de gootsteen weggiet. Los van het feit of dit leidt tot kankerverwekkende effecten bij de mens, is zulke boodschap nefast voor ons leefmilieu (enquête UGent)

RoundUp is meer dan glyfosaat alleen

De Europese Voedselautoriteit EFSA publiceerde gisteren haar risico-analyse over glyfosaat met als oordeel “onwaarschijnlijk dat het leidt tot beschadiging van het DNA of tot kankerverwekkende effecten bij de mens”. In tegenstelling tot het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek  (IARC) dat glyfosaat dit voorjaar als “potentieel kankerverwekkend” bestempeld. 

EFSA geeft aan dat dit verschil grotendeels verklaard wordt door het feit dat zij enkel de stof glyfosaat bekeken heeft. De analyse van het IARC omvat ook onderzoeken van glyfosaat mét de gebruikelijke toevoegsels in kant-en-klare producten. Hieruit besluit het EFSA nu dat het waarschijnlijk is dat deze toevoegsels leiden tot een verhoogde kans op DNA-schade door glyfosaat. EFSA geeft de aanbeveling om de toxiciteit van elke product verder te onderzoeken. Dat is een taak van elke EU-lidstaat, want elke lidstaat is verantwoordelijk voor de erkenning van kant-en-klare producten in haar land. Voor België is dit een taak van het FAVV. Werk op de plank dus. En relevant, want glyfosaat is in de handel te verkrijgen in combinatie met toevoegsels.

Alternatieven? Ze bestaan!

Het gebruik van RoundUp is niet nodig. Er bestaan heel wat milieuvriendelijke alternatieven, zoals die in ons Onkruidboek en op de website van Zonderisgezonder beschreven staan. Het kan dus gemakkelijk zonder RoundUp.

(C) Afbeelding: VMM