Ruim de helft van alle toegelaten bestrijdingsmiddelen in Nederland heeft een verhoogd risico voor mens, water- en bodemleven, nuttige organismen en/of drinkwatervoorziening. Dat blijkt uit een recent rapport van CLM in opdracht van Stichting Natuur & Milieu. 'Dit onderzoek bevestigt de urgentie om in te zetten op een voedselproductie zonder pesticiden', stelt Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren.

Tuinieren zonder bestrijdingsmiddelen of pesticiden? Het is gezonder. Zolang we mét en niet tegen de natuur werken, zijn pesticiden geen noodzakelijk kwaad. Maar er is er nog een lange weg te gaan. Dat blijkt ook uit het onderzoek van CLM. Van de in 2015 238 toegelaten bestrijdingsmiddelen in Nederland kregen er 108 groen (laag of beperkt risico) en 130 oranje of rood (verhoogd risico) als beoordeling.

Risico's voor onze gezondheid en het milieu?

Meer en meer wordt duidelijk welke impact pesticiden hebben. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) maakte eerder een grondige studie over het hormoonverstorende effect van gewasbeschermingsmiddelen. EFSA hield 41 actieve stoffen onder de loep, waarvan 15 hormoonverstorend bleken te werken. En om een idee te geven: volgens studies zijn hormoonverstoorders mede de oorzaak van een lager IQ, obesitas, vruchtbaarheidsproblemen en zelfs 5 procent van de autismegevallen.

Maar niet alleen voor de mens, ook voor het milieu zijn bestrijdingsmiddelen risicovol. Deze situeren zich op verschillende vlakken: grondwater (uitspoeling / drinkwatervoorziening), bodem (persistentie en bodemleven), oppervlaktewater (persistentie en waterleven / drinkwatervoorziening) en allerlei dieren (insecten, bijen, hommels, vlinders, vogels,...).

2020 pesticidenvrij

Tegen 2020 wil Velt alvast alle pesticiden uit de winkelrekken, zodat particulieren ze niet meer kunnen kopen. Daarom zetelen we sinds november 2015 in de adviesraad van de Federale Overheid om het Nationale Actieplan Pesticiden op te volgen. Gelukkig moeten we niet alleen aan de kar trekken. In België werken we samen met o.a. Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu, in Nederland leggen we contacten met Greenpeace. En om de Europese wetgeving te beïnvloeden, zijn we lid van het Pesticides Action Network.


Steun ons in de strijd tegen pesticiden

Ook jij kunt samen met ons een belangrijke stap zetten in het gezonder maken van onze leefomgeving. Door deze boodschap te verspreiden of door ons financieel te steunen. Wil je onze campagne '2020 pesticidenvrij' steunen? Dat kan door een gift te doen:

  • Voor België: rekening BE 510 010 990 550 62 met mededeling '2020 pesticidenvrij'
  • Voor Nederland: rekening NL19 INGB 0000 1585 64 t.n.v. Velt Nederland in Berchem met mededeling '2020 pesticidenvrij'

Alvast bedankt voor je steun!


(C) Foto: Wikimedia (PI77)