Afgelopen weekend werd op de Algemene Vergadering in Mechelen de nieuwe Raad van Bestuur voorgesteld. Van de dertien bestuurders zijn er een groot aantal nieuwkomers. Maak alvast kennis met onze nieuwe krachten.

  • V.l.n.r.: Paul Knoops (bestuurder), Stijn Overloop (bestuurder), John Vermeer (bestuurder), Leen Laenens (voorzitter), Guido Duprez (bestuurder), Vincent Deleu (bestuurder), Jerry Kloeck (bestuurder), Ilona Piron (bestuurder), Els Steegmans (bestuurder) en Katie Bouckaert (bestuurder).

Verder zijn ook Kristof Dewaele, Ingrid Pauwels en Rien Klippel lid van de Raad van Bestuur. Zij staan niet op onderstaande foto's.

Raad van Bestuur - Velt (Foto: Kenzo De Bruyn)

Individuele portretten

Wat doet de Raad van Bestuur?

De Raad van Bestuur waakt over het inhoudelijk en financieel beleid van onze vereniging en komt maandelijks samen. Zowel vertegenwoordigers van Velt-afdelingen, individuele Velt-leden als mensen van buitenaf maken deel uit van de Raad van Bestuur.

Naast de Raad van Bestuur wordt Velt mee aangestuurd door een Algemene Vergadering. Deze bestaat uit werkende leden die door de Velt-afdelingen werden verkozen. Ze komen jaarlijks samen om de beslissingen van de Raad van Bestuur te bekrachtigen, de begroting te bespreken en mee input te geven voor de beleidslijnen van Velt.


(C) Foto's: Kenzo De Bruyn