In 2016 startten we onze 5-jarige campagne 2020pesticidevrij. 5 jaar lang hebben we gestreden tegen pesticiden. Wat is de impact van onze campagne op het beleid en de wetgeving geweest? Een overzicht.

Stappen vooruit

Wel, een impactstudie hebben we niet uitgevoerd. Onze inschatting is dat de campagne ontegensprekelijk een aantal evoluties op beleidsvlak in gang heeft gezet of versterkt. Maar het is moeilijk om de juiste impact van een Velt-actie te meten. Zeker als er op hetzelfde moment gelijkaardige acties zijn. Dat was rond glyfosaat beslist het geval, denk bijvoorbeeld aan de bezwarende Monsanto Papers, de IARC-publicatie die glyfosaat als potentieel kankerverwekkend beoordeelt en een protestactie van Greenpeace tegen Brico.

Tegelijkertijd zijn het beleid en de wetgeving over pesticiden versnipperd. Europa, België, Nederland, Vlaanderen, het Brussels Gewest: elke instantie voegt wel enkele regels toe. Dat zorgt voor een complexe wetgeving die stap voor stap, en in elke regio op een verschillend tempo, evolueert. Hieronder lees je de verschillende stappen om in Vlaanderen te komen tot een verbod op glyfosaat voor de particulier. Door de schadelijkheid van glyfosaat in de kijker te zetten én te tonen dat alternatieven werken heeft 2020pesticidevrij haar steentje bijgedragen aan deze evolutie.

  • 2 augustus 2016 (Europa): Verbod op de verkoop aan iedereen van producten op basis van glyfosaat met de hulpstof PEO-tallowamine. Deze hulpstof beïnvloedt de toxicologische werkwijze van glyfosaat.
  • 17 juli 2017 (Vlaanderen): Verbod op het gebruik van producten op basis van glyfosaat door de particulier.
  • 15 december 2017 (Europa): Vernieuwing goedkeuring actieve stof glyfosaat voor iedereen voor een beperkte periode: voor 5 jaar in plaats van de oorspronkelijk gevraagde 15 jaar, tot 15 december 2022.
  • 6 oktober 2018 (België): Verbod op de verkoop aan en het gebruik door de particulier van chemisch-synthetische totaalherbiciden, onder andere op basis van glyfosaat.

Wat nu?

Er komt een opvolger van de campagne 2020pesticidevrij in Vlaanderen en Nederland. De bestaande doelgroepen (particulier, tuincentra, overheid) blijven behouden. Er komen twee sectoren bij waar het pesticidegebruik nog als 'part of the job' wordt beschouwd: tuinaannemers en landbouwers.

En om nog even terug te komen op glyfosaat: de huidige erkenning loopt tot 15 december 2022. De pesticidelobby heeft bij de Europese Unie al een aanvraag tot verlenging op tafel gelegd. Wordt dus vervolgd.