Velt en bio-boerderij De Wroeter hebben de handen in elkaar geslagen. Het doel: kinderen van het vijfde en zesde leerjaar meer inzicht geven in het bodemleven. Daarvoor hebben ze het ‘Verbond der wroeters’ in het leven geroepen.

Het ‘Verbond der wroeters’ is een belevingsspel dat basisscholen vanaf dit najaar kunnen boeken bij De Wroeter. Het gaat door op boerderij de Alverberg in Kortessem, die sociaal-culturele opvang, huisvesting en begeleiding van maatschappelijk geïsoleerden, kansarmen en mensen met een alternatieve werkstraf organiseert. Velt heeft het spel bedacht en heeft negen vrijwilligers opgeleid om alles in goede banen te leiden.

Het spel gaat als volgt. De kinderen worden willekeurig in zes groepen verdeeld. Elke groep heeft een eigen bodemdier als symbool. Per groep moeten de kinderen een ander proefje uitvoeren. Voor die proef bedenken ze wat het resultaat zou kunnen zijn. Vervolgens kijken ze of het klopt en vertellen ze hun bevindingen aan hun medeleerlingen.

Daarna volgt een filosofeersessie over voedselverspilling. De kinderen krijgen allemaal een groente. Die moeten ze beoordelen op grootte, gewicht en kleur. Maar dan krijgen ze te horen dat al hun groentes niet door de veiling geraken en dus nooit in de winkel zullen liggen. Iets om over na te denken dus.

Wil jij jouw klas inschrijven voor een overnachting bij De Wroeter met deze leerrijke dagactiviteit? Meer info volgt later via www.dewroeter.be/bezoek-ons.