Vandaag is in Nederland het wijzigingsbesluit gepubliceerd, over het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.

Samengevat komt het er op neer dat het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen met ingang van 31 maart 2016 niet meer is toegestaan. Vanaf 1 november 2017 geldt het verbod ook voor het professioneel gebruik op onverharde oppervlakken buiten de landbouw.

Het verbod geldt (nog) niet voor het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Volgens een brief aan de Tweede Kamer (16 februari 2016) blijft het streven dat ook het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen binnenkort niet meer is toegestaan.

Bij het besluit hoort een zogenoemde ministeriële regeling, met uitzonderingen op het verbod. Die regeling werd al op 23 maart gepubliceerd. Op dezelfde dag zijn overigens twee ‘Green Deals’ gepubliceerd, met daarin afspraken over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sport- en recreatieterreinen. Beide terreintypen zijn van het verbod uitgezonderd.