In een samentuin telen tuiniers samen groenten en fruit. Tegelijkertijd fungeert een samentuin als ontmoetingsplaats en is het een locatie waar mensen van elkaar leren over ecologisch tuinieren, leven en eten. Bij de opstart – de eerste twee jaren – levert Velt advies en schakelen we een praktijkbegeleider in, die de tuiniers leert om samen ecologisch te telen.

De Vlaamse overheid stelt middelen ter beschikking (300.000 euro) voor de ondersteuning van samentuinen, schooltuinen, volkstuinprojecten,... Zowel de uitbreiding van een bestaande samentuin als de aanleg van een nieuwe samentuin komen in aanmerking. Per initiatief is er maximum 15.000 euro beschikbaar.

Actief in 72 samentuinen

Velt is sinds 2006 actief in 72 samentuinen. We hebben expertise in het ondersteunen van samentuinen en schoolmoestuinen én in de opmaak van een projectaanvraag. Deze expertise zetten we graag in om jouw droomtuin te helpen realiseren. In 2014 werkte Velt als partner mee aan 9 dossiers die alle 9 werden goedgekeurd.

Wil je meer info of wil je samen met Velt een dossier indienen? De timing is krap. Uiterlijk 15 september moet het dossier binnen bij de VLM. Bezorg ons je ingevulde vragenlijst, bij voorkeur voor 15 juli, of contacteer Geert Gommers voor meer info ([email protected] of 03 287 80 95).


Hulpdocumenten voor het opstellen van je dossier