Je bent hier:

Zaadgoed

Zaadgoed

Antwerpen, 15 november 2013 - Begin mei stelde de Europese Commissie een pakket maat regelen voor rond zaadgoed. Uit de teksten bleek toen dat privétuinen niet onder de wetgeving vallen. Een geruststelling. Velt beloofde het dossier nauw te zullen blijven opvolgen. Begin oktober trad Velt daarom samen met enkele organisaties* naar buiten met een gemeenschappelijk standpunt. Volgens deze groep komt de keuzevrijheid voor zaadgoed in het gedrang. Waar zitten de knelpunten?

Het nieuwe wetsvoorstel dat voorligt bij de Europese Commissie voorziet in een verplicht registratiesysteem voor zaden. Volgens de ondertekenaars bemoeilijkt dat de zaadhandel waardoor de keuzevrijheid van boeren en burgers verkleint. ‘Het huidige wetsvoorstel deugt niet,’ schrijven ze, ‘want het stelt dat zaadgoed moet geregistreerd worden om verhandeld te kunnen worden. En dat zaadgoed moet voldoen aan een aantal vereisten (uniformiteit, onderscheidbaarheid en homogeniteit) om geregistreerd te kunnen worden.’ Daar knelt volgens de ondertekenaars het schoentje. ‘Want een duurzame landbouw heeft nood aan genetisch divers zaad om op optimale wijze te kunnen inspelen op de specificiteit van elke landbouwgrond en weerstand te bieden aan plagen.’ De organisaties vrezen dat regionale zaadvariëteiten die aangepast zijn aan de eigen omgeving en bodemomstandigheden verloren gaan.

Daarom formuleren ze een reeks voorstellen in navolging van IFOAM EU, de Europese koepel voor biologische landbouworganisaties en Bionext, de Nederlandse ketenorganisatie voor duurzame, biologische landbouw en voeding. De Vlaamse organisaties willen onder andere dat het uitwisselen van zaden (van rassen zonder kweekbescherming) tussen tuinders, boeren en conservatienetwerken vrij blijft, net als de lokale verkoop van deze zaden door boeren en tuinders aan eindgebruikers. Daarnaast willen ze dat het mogelijk is om oude en nieuwe nichevariëteiten en populaties op de markt te brengen op basis van een officieel erkende beschrijving met een beperkte administratieve last en een minimale kost. De registratie van soorten en de controle op de kwaliteit van de zaden moet een publieke dienst blijven die toegankelijk is voor alle zaadproducenten en de zaadwetgeving moet ruimte laten om ‘diverse’ groenterassen op de markt te brengen.

Bart Coenen


Advertenties

Boeken van Velt

Ledenvoordelen

  • 6 keer per jaar ons tijdschrift Seizoenen
  • Leuk welkomstpakket
  • Korting op boeken van Velt
  • Korting in ruim 150 bio- en ecowinkels
  • Grote korting met onze jaarlijkse Velt-zadenactie
  • Uitnodigingen voor interessante activiteiten in je buurt
  • Toegang tot het online Seizoenen-archief
  • Je ontvangt onze tweewekelijkse nieuwsbrief

Word lid

Seizoenen

In ons tweemaandelijks tijdschrift Seizoenen brengen we telkens meer dan 40 pagina's over ecologisch tuinieren, koken en leven. Ook heel wat praktische tips voor je moes- en siertuin.

Word lid en ontvang Seizoenen