Je bent hier:

Doelstelling

Geef een krachtige en beknopte voorstelling van je onderneming. Hiervoor kun je het SMART-principe gebruiken.

Specifiek

Omschrijf duidelijk en concreet je doel. Het moet een waarneembare actie, een gedrag of resultaat beschrijven waaraan een getal, bedrag, percentage of ander kwantitatief gegeven verbonden is. Een heldere doelstelling geeft antwoord op de zes w-vragen:

 1. Wat willen we bereiken?
 2. Wie is betrokken?
 3. Waar gaan we het doen?
 4. Wanneer gebeurt het?
 5. Welke delen van de doelstelling zijn essentieel?
 6. Waarom willen we dit doel bereiken?

Meetbaar

Hoeveel gaan we doen? En hoe kunnen we dat vaststellen? Er moeten een systeem, methode en procedure zijn om te bepalen in welke mate het doel op een bepaald moment bereikt is. Een meetbaar doel moet je kunnen zien, horen, proeven, ruiken of voelen.

Acceptabel

Is er draagvlak voor wat we doen? Is het in overeenstemming met het beleid en de doelstelling van de organisatie? Zijn de betrokkenen bereid zich te verbinden aan de doelstelling? De medewerkers moeten dit willen, met het oog op het behalen van de doelstelling.

Realistisch

Is het doel haalbaar? Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen? Kunnen de betrokkenen de gevraagde resultaten daadwerkelijk beïnvloeden? Hebben ze voldoende kennis, capaciteit, middelen en bevoegdheden?

Tijdgebonden

Wanneer beginnen we met de activiteiten? Wanneer zijn we klaar? Wanneer is het doel bereikt? Een tijdgebonden doelstelling heeft een start- en einddatum. Bij langetermijndoelstellingen is dat (in tegenstelling tot kortetermijndoelstellingen) niet altijd mogelijk.

Best Practices

Best practice voorbeeld: 
Het spilvarken (Gent)

(Foto: Klimaatstad Gent)

Doelstelling

Herwaarderen van ruimte en mensen en reststromen aan afval.

Afgeleide doelstellingen

 • Co-creatie van bedrijven en burgers
  Delhaize, sociale werkplaatsen, Compaan, Stad Gent, KMO en middenstand,...
 • 5 plekken installeren met 10 varkens
  milieuvergunning 2 op gronden in natuurbeheer of in beheer van OCMW
 • 150 ton voedselafval en reststromen wegwerken
  nieuwe vorm van stedelijke afvalverwerking
 • Minder en beter vlees op de Gentse menukaart (het meest lokaal gekweekt varkensvlees)
  positieve invloed op beleid en industrie door een lokale afzetmarkt te bedienen met een alternatief
 • 250 verschillende doelgroepbewoners met elkaar verbinden
  alle menselijke talenten inschakelen

(C) Foto: Swa De Heel

1
13
11 12 10
8 9   3 2
7 6 5 4 2

Advertenties

Boeken van Velt

Ledenvoordelen

 • 6 keer per jaar ons tijdschrift Seizoenen
 • Leuk welkomstpakket
 • Korting op boeken van Velt
 • Korting in ruim 150 bio- en ecowinkels
 • Grote korting met onze jaarlijkse Velt-zadenactie
 • Uitnodigingen voor interessante activiteiten in je buurt
 • Toegang tot het online Seizoenen-archief
 • Je ontvangt onze tweewekelijkse nieuwsbrief

Word lid

Seizoenen

In ons tweemaandelijks tijdschrift Seizoenen brengen we telkens meer dan 40 pagina's over ecologisch tuinieren, koken en leven. Ook heel wat praktische tips voor je moes- en siertuin.

Word lid en ontvang Seizoenen