Je bent hier:

De bodem analyseren en verbeteren

De bodem analyseren en verbeteren

Een belangrijke voorwaarde om groenten te kunnen telen is een goede bodem. Ideaal is een bodem die niet te zwaar of te zanderig, niet te droog of te nat is, met voldoende humus en voedingsstoffen, en een goede pH.

Om te weten tot welke soort de bodem van je perceel behoort, kun je een kijkje nemen op de kaart van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen.

Zelf testen

Je kunt ook zelf testjes ter plaatse uitvoeren. Knijp een handvol aarde van het perceel samen.

  • Vormt de aarde een los bergje, dan bestaat je bodem uit zand of lemig zand.
  • Kun je een rolletje maken, dan is het zandig leem of leem.
  • Kun je dit rolletje buigen tot een hoefijzervorm, dan heb je (kleiig) leem.
  • Kun je bijna boetseren met de aarde, dan bestaat deze uit klei.

Compost verbetert de grond

De grond is het best niet te zwaar, maar ook niet te licht: zowel zware leem/klei als pure zandgrond zijn minder geschikt om in te tuinieren. Ideaal is een zandleemgrond, maar uiteraard kun je je grondsoort niet zelf kiezen. Alle gronden verbeteren wel door het gebruik van compost.

Tip: Maak een bodemprofiel van 60 à 80 cm diep: ideaal is een donkere, rulle bovenlaag; pierenactiviteit is een pluspunt.

De grondwatertafel

Natte grond is uiteraard te mijden. Een spadesteek diep graven in de winter geeft een indicatie. Vraag na hoe diep het grondwater zit; bijvoorbeeld bij een plaatselijke firma die putboringen doet, of gewoon bij de buren.

Ook overstromingsgebieden zijn te vermijden. Behalve wateroverlast is er ook het risico op vervuiling van je perceel.

Bodemvruchtbaarheid

Groenten hebben voeding nodig. Laat daarom steeds een bodemonderzoek doen. Zo kom je te weten welke stoffen je eventueel kunt toevoegen om intensief groenten te telen.

Bodemverontreiniging

Als er vermoedens zijn van historische vervuiling (aangevoerde grond, industriële activiteit; stookplaatsen, vuilnisbelt, … ) moet de bodem geanalyseerd worden op de vermoedelijke vervuilende stoffen: pcb's, zware metalen, etc. Vervuilde grond moet dan uiteraard gesaneerd worden; een alternatief zal er meestal in bestaan dat er een ander perceel gezocht moet worden.

Zie je vervuiling en/of aangevoerde grond met het blote oog? Puin en ander afval liggen soms aan de oppervlakte, maar maak voor de zekerheid ook enkele putjes, met een spade. Kijk en graaf op verschillende plaatsen én in de hoeken van het perceel. Zie je overal ongeveer hetzelfde of zit er grote variatie op? Daarnaast kan je kijken of de plantengroei overal even hoog is. Een groot verschil tussen delen van het perceel kan wijzen op zeer lokale vervuiling. Vraag zeker ook na aan de huidige of vorige eigenaars of er grond aangevoerd is. Doe de test op www.gezonduiteigengrond.be/doe-de-test om te checken of je niets over het hoofd gezien hebt.

Biomassa

Schakel de lokaal aanwezige biomassa in als grondstof voor de composthoop. Plaatselijke compostmeesters kunnen helpen om het tuinafval van de samentuin en eventueel ook dat van de buurt om te zetten tot waardevolle grondstof.

Andere mogelijke bronnen van biomassa zijn houtsnippers van de gemeente of van een tuinaannemer in de buurt, mest uit de omgeving en reservaathooi, takken en snippers van de werkdagen van lokale natuurverenigingen. 

Lavagruis

Lavagruis (0 à 2 mm) is een vulkanisch oergesteente, rijk aan mineralen, natuurlijke sporenelementen en silicium. Het verhoogt de bodemvruchtbaarheid doordat de korrels vocht en voeding vasthouden en ter beschikking stellen.

Lavagruis maakt zware gronden beter bewerkbaar en luchtiger wanneer je in de bovenste 10 cm 2 à 5 m3 per are inwerkt. Lavazand (0 à 8 mm) is grover, maar goedkoper omdat het in bulk geleverd wordt: je vindt dit product bij bouwbedrijven.


Overige relevante informatie:

.
De bodem analyseren en verbeteren

Sponsors

https://www.natuurtuinen-deburggraeve.be/natuurtuinen-ecologische-tuinaannemer

Boeken van Velt

Ontvang Seizoenen

In ons 2-maandelijks magazine vind je alles over ecologisch tuinieren, koken en leven.

Word lid en ontvang Seizoenen

Waarom Velt-lid worden?

  • Ontvang het tijdschrift Seizoenen
  • Geniet van korting op Velt-boeken en bij samenaankopen
  • Krijg korting in ruim 150 bio- en ecowinkels en webshops.

Word lid