Klimaatverandering zorgt voor een ongelijke spreiding van regen. Langdurige droogte komt vaker voor en meer intense stortbuien ook. Dit kan leiden tot een watertekort in de zomermaanden, en tot af en toe te veel water.

Tegelijkertijd zijn er zoveel verhardingen (zoals wegen, je huis, je terras) dat dit water onvoldoende bodem tegenkomt om te kunnen doorsijpelen. De grote hoeveelheden water worden dan (te) snel stroomafwaarts afgevoerd via rioleringen, drainages en grachten. En die kunnen dat niet allemaal tegelijk aan. Hierdoor zijn er de laatste decennia vaker overstromingen en wordt het grondwater te weinig aangevuld. Droogte en overstromingen gaan hand in hand.

Jij kunt hier wat aan doen. De meest bekende oplossing is een regenwaterput die je aansluit aan het toilet en de wasmachine. Maar ook in de tuin kun je water langer vasthouden. Het rioolstelsel moet dan minder water slikken. Hoe je dat water kunt vasthouden in je tuin ontdek je in de brochure 'Water in de tuin'.

 

> Klik hier om de brochure te downloaden

Deze brochure werd opgemaakt binnen het project 'Naar een efficient waterbeheer met groenzones'. Een gezamelijk PDPO-project van Proefcentrum voor Sierteelt, Vereniging voor Openbaar Groen, VELT en Regionaal Landschap Schelde-Durme.

Bekijk de filmpjes

 

 

Nog meer tips over water?

Twee nieuwe, laagdrempelige vormingen over water. Ze zijn geschikt voor openbare besturen die burgers willen motiveren.

> Watervriendelijke klimaattuin: ontharden en beplanten
Water moet de kans krijgen om in de bodem te infiltreren. Als burger kan je een steentje bijdragen door eentje uit te breken. In deze workshop bekijken we wat mogelijk is voor je terras, tuinpad en oprit, en hoe je aan een geveltuin begint.

Klik hier voor meer informatie

> Watervriendelijke klimaattuin: water opvangen en gebruiken
Bomen en struiken verbruiken water, meer dan kort gras. Zet meer bomen en struiken in je tuin. Water van je dak of terras, kan je opvangen in een regenton of laten infiltreren in een wadi of poel.

Klik hier voor meer informatie